ga('send', 'pageview');

March-21_webpage_image._final-011-e1393450780739 copy

21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü sebebiyle KISA – Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket ve Mülteci Hakları Derneği (MHD), milliyetçilik ve ırkçılığın yanı sıra, bu temelde yapılan saldırıların, hem Kıbrıs’ta, hem de dünya çapında artışından ötürü derin endişe duymaktadır. Aynı zamanda, her iki örgüt de en kısa zamanda her türlü ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve ırkçılığa karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerektiğinin altını çizer.

Britanya’da, AB’den ayrılma referandumu[i], D. Trump’ın[ii] ABD’de seçilmesi, Macaristan hükümetinin[iii] ve diğer AB üye devletlerinin hükümetlerinin göçmenler ve mülteciler aleyhine politika ve uygulamalarının yanı sıra AB’nin insan hakları ile ilgili konulardan, sorumluluklarını daraltması ve aşırı sağ ve ırkçı kitleyi tatmin etmek için tepkisel olarak geri çekilmesi, hem mülteci ve göçmenlere, hem de insan hakları ve hukukun üstünlüğünü korumada ısrar edenlere karşı güçlü bir ırkçılık ve ırkçı şiddet dalgasına yol açmıştır.

Ayrıca, her iki örgüt de, Türkiye’deki toplumda mülteci karşıtı hislerin yükselmesi ve Kürt halkına yönelik Türkiye devletinin baskıcı politikaları dahilinde milyonlarca insanın zorla ülke içerisinde zorla yerinden edilmesi, insan hakları ve yerinden edilmiş kişilerle çalışanlar da dahil, birçok sivil toplum örgütünün kapatılması, siyasetçilerin cezalandırılması ve yerel yönetimlere el konulması gibi ilan edilmemiş bir savaşın süregelmesi gelişmelerine dikkat çeker.

Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğü benimseyen ve teşvik eden güçlere gösterilen toleransın, hiddetlerini zayıflatmadığını, hatta mülteciler, göçmenler ve etnik azınlıklara karşı saldırıları yoğunlaştırmaları yönünde onlara siyasi kılıf sunduğunu deneyimler kanıtlamıştır. Göçmenlerle ilgili geçtiğimiz yıl yapılan utanç verici AB-Türkiye antlaşması, yalnızca Avrupa çapında demokratik güçlerin aşırı sağ ve neofaşist çevrelere imtiyazının güçlü bir örneği olmakla kalmayıp, aynı zamanda da bu grupların daha fazla güçlenmesi ve cesaretlendirilmesine ve ırkçı şiddet ve nefret suçlarının artmasına katkı sağlamıştır.

Avrupa hükümetlerinin, özellikle de AB politikalarını şekillendirme gücü olanların, sorumluluğu, yıllardır göç ve sığınma ile ilgili, örneğin AB’nin kuruluş prensiplerine dayanan bir ortak sığınma sisteminin benimsenmesi gibi konuları ele almayı reddettikleri için, çok daha büyüktür. Böylesi bir yaklaşım hem Avrupa halklarını müteakip gelişmelere, hem de popülizm, aşırı sağ, milliyetçilik ve neo-nazizm – faşizm gibi konuların üstesinden gelmeye daha iyi hazırlamış olacaktı.

Kıbrıs’ın, hem kuzeyi, hem de güneyinde, milliyetçiliğin, şövenizmin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve nefret suçlarının yükselmesine şahit olmaktayız. Kıbrıslı Türklere karşı Kıbrıslı Rum milliyetçilerinin mükerrer saldırıları[iv], yakın dönemde, Kıbrıslı Rum milliyetçiliğinin patlaması ve sağ ve neo-nazi güçlerin yoğun seferberliği ile doğrudan bağlantılı olduğu için hiçbir şekilde münferit davranışlar olarak görülemez.

Kıbrıslı Türk toplumunda da benzeri bir atmosferin bulunması, Kıbrıs sorununa çözüm olasılıkları gündeme geldiği zamanlarda ada çapında milliyetçilerin, etnik kökenlerine bakmaksızın, ortak refleksleri paylaştığını göstermektedir.

Yukarıdakiler ışığında KISA be MHD aşağıdaki önerilerde bulunur:

  • Irkçılık, milliyetçilik ve bunlar adına işlenen suçları önlemek için kapsamlı eylem planının geliştirilmesi;
  • Irkçı şiddet ve nefret suçlarını içeren olaylara karşı anında ve etkin tepkiler verilmesi ve faillere karşı emsal teşkil edecek cezaların verilmesi;
  • Etnik veya diğer hiçbir fark gözetmeksizin, göçmenlerin ve mültecilerin toplumla bütünleşmesi ve insan haklarına eşit şekilde erişebilmesi için tüm gerekli önlemlerin alınması.

Aynı zamanda, Avrupa Irkçılık Karşıtı Eylem haftası çerçevesinde, KISA ve MHD’nin “Milliyetçilik – Irkçılık ve Nefret Suçları” isimli bir konuşma düzenleyeceği ve etkinliğin 21/03/2017 tarihinde Salı günü saat 18:00’da, ara bölgedeki dayanışma evinde gerçekleşeceği not edilir.

Basın bildirisi ve etkinlik ırkçılığa karşı mücadele etmek ve mültecilerin insan haklarını garanti altına almak üzere MHD ve KISA tarafından yürütülen “insan Hakları Herkes İçin” projesi[v] çerçevesinde jjjgerçekleşmektedir. Projenin başlıca faaliyetleri arasında, sivil toplum ve karar verme yetkisi olan kurum ve kuruluşlar için sığınma, tutukluluk standartları, kötü muamele ve işkenceden koruma ile ilgili eğitimler, mültecilerin insan hakları üzerine üç tematik rapor hazırlanması, mültecilere ekonomik, sosyal ve kültürel hakları ile ilgili çalıştalar, Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü’nde farkındalık arttırıcı kampanyalar, birleşik bir Kıbrıs’ta göç ve sığınma politikası üzerine panel, gönüllü yaz programları ve Kıbrıs’ın kuzeyinde hukuki değişiklik için savunuculuk faaliyetleri bulunmaktadır.

[i] See a relevant article: https://goo.gl/I41BTr

[ii] See relevant article: https://goo.gl/BqnceB

[iii] See for example: https://goo.gl/CySAa2

[iv] See examples mentioned in a recent press release by KISA: https://goo.gl/vDKjdS

[v]For more information,please see: https://kisa.org.cy/9334-2/

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!