ga('send', 'pageview');

Στις 05.06.2020, το Δικαστήριο καταδίκασε την ΚΙΣΑ, για δράσεις της κατά το 2010 στο πλαίσιο της εντολής της ως ΜΚΟ. Οι δράσεις της αποσκοπούσαν, όπως αυτές καταγράφονται σε σχετική έκθεση της ΚΙΣΑ,  στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του εθνικισμού στο διαδίκτυο Το δικαστήριο έκρινε ότι το προσχέδιο υπομνήματος  που ετοιμάσαμε για διαβούλευση με άλλες ΜΚΟ ήταν δυσφημιστικό για τον κ. Χρίστο Κληρίδη.

Η ΚΙΣΑ, ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση η οποία από την ίδρυση της αγωνίζεται εναντίον του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους είχε και εξακολουθεί να έχει τη θέση ότι η ιστοσελίδα Christofias Watch εξέφραζε ρητορική μίσους και υποκινούσε σε βία εναντίον μεταναστών,  μουσουλμάνων, ΜΚΟ και άλλων φορέων που αγωνίζονται για το σεβασμό και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά του ρατσισμού, καθώς και εναντίον όσων τάσσονταν υπέρ της ΔΔΟ και υποστηρικτών του Σχεδίου Ανάν. Μια από αυτές τις περιπτώσεις αποτέλεσε η υποκίνηση σε μίσος και βία κατά της αξιοπρέπειας και ζωής του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.  Το ιστολόγιο κατ’ επανάληψη έκφραζε τη θέση ότι ο κ. Δρουσιώτης «σε οποιανδήποτε κανονική χώρα στον κόσμο … θα είχε αυτό που του αξίζει…» υπονοώντας με τα ακόλουθα την εκτέλεση του ως προδότη … «Γιουσουφάκι, αλήτη, δειλέ, προδότη. Ένας λάκκος με ασβέστη σου χρειάζεται. Ούτε καν σφαίρα στο κρανίο».

Ο κ. Ξενής Ξενοφώντος φερόταν να είναι εκ των διαχειριστών της εν λόγω ιστοσελίδας,  η προσπάθεια εντούτοις των αρχών να διερευνήσουν την όλη υπόθεση για διάπραξη ποινικών αδικημάτων απέτυχε για διαδικαστικούς λόγους. Την υπεράσπισή του στην υπόθεση ανέλαβε ο κ. Χρίστος Κληρίδης. Κατά τον εν λόγω χρόνο, ο κ. Κληρίδης εκπροσωπούσε την Κύπρο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA). Ο κ. Ξενοφώντος εκπροσωπούσε την Κύπρο στο ίδιο σώμα ως αναπληρωτής του κ. Κληρίδη,  ενώ η ΚΙΣΑ ήταν μέλος της πλατφόρμας ΜΚΟ του ίδιου οργανισμού.

Όπως φαίνεται και από την απόφαση του Δικαστηρίου, η ΚΙΣΑ, στη βάση της θέσης της ότι  τόσο ο κ. Ξενοφώντος όσο και ο κ. Κληρίδης δεν είχαν πλέον τα εχέγγυα για να εκπροσωπούν την Κύπρο στο Διοικητικό Συμβούλιο του FRA, ο οποίος αποτελεί οργανισμό της Ε.Ε. με  κύριο ρόλο και εντολή του την καθοδήγηση των κρατών μελών ως προς την καταπολέμηση, μεταξύ άλλων,  της ρητορικής μίσους, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, αποτάθηκε  σε άλλες ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να γίνει κοινό υπόμνημα προς τη FRA και την κυβέρνηση η οποία εισηγείται τα πρόσωπα προς διορισμό, με το οποίο να ζητούσαμε την αντικατάστασή τους.

Το προσχέδιο του κοινού υπομνήματος προωθήθηκε στον κ. Κληρίδη από δημοσιογράφο, η οποία όπως διαπιστώθηκε από έρευνα δεν έλαβε το μήνυμα από την ΚΙΣΑ αλλά από τη μητέρα της. Η μητέρα της την περίοδο εκείνη εργαζόταν σε μίαν από τις ΜΚΟ στην οποία στάλθηκε το μήνυμα από την ΚΙΣΑ, με σαφή αναφορά μη προώθησης σε άλλους παραλήπτες.

Οι κ. κ. Κληρίδης και Ξενοφώντος προχώρησαν άμεσα στην καταχώρηση αγωγής λιβέλου μέσω του δικηγόρου κ. Λουκή Λουκαΐδη. Μετά από αυτή την εξέλιξη και σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες ΜΚΟ, η πρωτοβουλία ετοιμασίας κοινού υπομνήματος εγκαταλείφθηκε και ποτέ δεν προωθήθηκε αίτημα προς τη FRA ή την κυβέρνηση για αντικατάσταση τους από το Δ.Σ. της FRA, γεγονός για το οποίο το Δικαστήριο δεν πείστηκε από την μαρτυρία που προσκομίστηκε του ίδιου του Διευθυντή του FRA. Ο κ. Ξενοφώντος στην πορεία απέσυρε την προσφυγή του μετά από διορισμό του ως δικαστής.

Δυστυχώς, η ΚΙΣΑ δεν κατάφερε να πείσει το Δικαστήριο ότι ο λόγος που  άσκησε κριτική στον κ. Κληρίδη, ως μέρος της δράσης της,  ήταν επειδή-

  • ήταν ο κύριος εκπρόσωπος της Κύπρου στη FRA και έπρεπε να γνωρίζει ως εκ της θέσης του ότι το Christofias-Watch έκφραζε ρητορική μίσους και υπέθαλπε σε βία.
  • Όφειλε να έχει ενεργό συμμετοχή στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και να μην συμμετέχει με συνεντεύξεις του στην εν λόγω ιστοσελίδα με τρόπο που να συμβάλλει στην καθιέρωση και νομιμοποίηση της
  • Ως μέλος της FRA έπρεπε να δηλώσει κώλυμα να εκπροσωπήσει πρόσωπο που κατηγορείτο ως διαχειριστής ιστοσελίδας ρητορικής μίσους ή να παραιτηθεί από το FRA.

Ως εκ τούτου, η ΚΙΣΑ μετά από αξιολόγηση της απόφασης του δικαστηρίου και νομική συμβουλή έχει αποφασίσει να την εφεσιβάλει. Σε αυτό το στάδιο εντούτοις αναφέρουμε ότι μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται το ρόλο των ΜΚΟ, αποδίδοντας κακοπιστία στην άσκησή μιας από τις πιο σημαντικές λειτουργίες τους, δηλαδή την άσκηση κριτικής και πίεσης για σκοπούς επίτευξης των νόμιμων στόχων τους που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους,  του εθνικισμού, του  ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Η επιδίκαση δε αποζημίωσης ύψους €10,000 πλέον τόκους για περίοδο δέκα ετών που διάρκεσε η εκδίκαση της υπόθεσης και δικηγορικά έξοδα, πλήττει καίρια μια μη κερδοσκοπική Οργάνωση χωρίς εισοδήματα πέραν των προγραμμάτων που υλοποιεί με χρηματοδότηση της Ε.Ε.. Πολύ  φοβούμαστε, η βαρύτατη αυτή ποινή δεν είναι άσχετη, όπως προκύπτει και από τις αναφορές του Δικαστηρίου, με το γεγονός ότι η ΚΙΣΑ  επέμενε να ασκήσει το δικαίωμα της σε δίκαιη δίκη και να μην συμβιβαστεί σε απολογία.  

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!