ga('send', 'pageview');

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο , το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην υποβολή Νομοσχεδίου για τροποποίηση της Νομοθεσίας για την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας.

Το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην ετοιμασία και υποβολή του νομοσχεδίου χωρίς καμία διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς, είτε κυβερνητικούς είτε μη κυβερνητικούς φορείς, πόσο μάλλον με τους ίδιους τους μετανάστες και πρόσφυγες. Διερωτόμαστε επίσης, εάν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχει προβεί σε νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου και το βρίσκει νόμιμο και σύμφωνο με τις αρχές που διέπουν ένα κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης,

Ο χρόνος παραμονής με καθεστώς αιτητή ασύλου, συμπληρωματικής προστασίας και φοίτησης δεν προσμετρά στο χρόνο νόμιμης διαμονής που απαιτείται πριν από την υποβολή αίτησης για υπηκοότητα.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων (πέραν του 85%) αποκλείονται πλέον από την απόκτηση της υπηκοότητας. Ακόμη και προσφυγόπουλα που έχουν γεννηθεί, μεγαλώσει και θεωρούν την Κύπρο ως πρώτη τους πατρίδα θα αποκλειστούν με βάση τα πιο πάνω δεδομένα  από την απόκτηση της υπηκοότητας. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά τουρκοκυπριακής καταγωγής που ένας από τους δύο γονείς δεν είναι κύπριος πολίτης.

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα επηρεαστούν επίσης αρνητικά αφού ο χρόνος παραμονής τους πριν από την παραχώρηση του προσφυγικού καθεστώτος δεν θα προσμετρά. Ενόψει των σημαντικών χρονικών καθυστερήσεων εξέτασης της αίτησης ασύλου τους θα παραταθεί ιδιαίτερα ο χρόνος που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα.

Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αυτού (μακροχρόνια άνεργοι λόγω αναπηρίας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας, χρήστες του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας λόγω χαμηλών εισοδημάτων, αναπηρίας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας) επίσης αποκλείονται από την απόκτηση της υπηκοότητας.

Αποκλείονται επίσης άτομα τα οποία σε όποιο στάδιο της ζωής τους καταδικάστηκαν για ένα μικροαδίκημα (πχ δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν το εξώδικο για τον Κορωνοϊό …),  ακόμη και αυτά που είναι ύποπτα για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας.

 Άτομα τα οποία έχουν εισέλθει ή διαμείνει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας  σε οποιοδήποτε στάδιο και, επομένως, όλοι οι πρόσφυγες, αποκλείονται επίσης από την απόκτηση της υπηκοότητας. Επίσης, πέραν από το άτομο που αιτείται την υπηκοότητα θα πρέπει και ο/η σύντροφος του/της να αποδείξει ότι είναι «καλού χαρακτήρα», μια πρόνοια που θα αυξήσει επίσης την εξάρτηση των γυναικών από τους συντρόφους τους. 

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν προσφέρει αποτελεσματικά προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας, αποκλείονται επίσης από την απόκτηση της υπηκοότητας πρόσωπα που δεν μπορούν να αποδείξουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1), μίαν εξέταση που ούτε αρκετοί Κύπριοι θα παρακάθονταν με επιτυχία,  καθώς και ικανοποιητικούς πόρους συντήρησης των ιδίων και της οικογένειας τους.

Η ΚΙΣΑ εκτιμά ότι οι πρόνοιες αυτές κάτω από τις παρούσες συνθήκες μετανάστευσης θα καταστήσουν ανέφικτη την απόκτηση της υπηκοότητας σχεδόν από το σύνολο των μεταναστών/τριών που ζουν και εργάζονται για δεκαετίες στη χώρα μας σε καθορισμένους από το νόμο τομείς απασχόλησης, εργοδότες και απολαβές. 

Τέλος να σημειωθεί ότι οι αιτούντες θα αξιολογούνται για την επαρκή γνώση βασικών στοιχείων της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της χώρας από τριμελή επιτροπή που θα απαρτίζεται από 2 δημόσιους υπαλλήλους και ένα αστυνομικό.

Η πρόσβαση στην υπηκοότητα αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο μέτρο και εργαλείο ένταξης των μη ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και τα κράτη μέλη. Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πλέον ότι δεν επιθυμεί την ένταξη του συνόλου των μεταναστριών/τών και προσφύγων ανεξάρτητα από το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα, ενώ δεν έχει καμία επιφύλαξη να πουλήσει την κυπριακή υπηκοότητα σε πλούσιους, ακόμη και πρόσωπα με συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα και σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η παρούσα Κυβέρνηση, με πρωταγωνιστή τον Υπουργό Εσωτερικών,  επιδιώκει με το νομοσχέδιο να  εισαγάγει στο νόμο αυθαίρετα και ρατσιστικά κριτήρια ώστε να “νομιμοποιήσει” παράνομες πρακτικές που μέχρι σήμερα εφάρμοζαν και για τον σκοπό αυτό ακυρώνονταν από τα δικαστήρια οι παράνομες αποφάσεις του σε σχέση με άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο.

Επίσης, καταργεί τις ευνοϊκότερες διατάξεις για τους πρόσφυγες κατά παράβαση της Σύμβασης της Γενεύης, ενώ το χρονικό διάστημα που κάποιος είναι αιτητής ασύλου ή κάτοχος συμπληρωματικής προστασίας δεν προσμετράται στα χρόνια διαμονής κατά παράβαση της αρχής του αναγνωριστικού χαρακτήρα   του καθεστώτος του πρόσφυγα.

Οι πιο πάνω διατάξεις καταστρατηγούν αυτή καθαυτή την έννοια της υπηκοότητας και το βασικό κριτήριο επί του οποίου αυτή μπορεί να αποδίδεται, αυτό των πραγματικών, οικογενειακών, οικονομικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα, οι οποίοι αποδεικνύονται από τη διάρκεια της παραμονής,  σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Διοικητικό Συμβούλιο


Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!