ga('send', 'pageview');

Η Βουλή χωρίς καμία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και χωρίς καμία ενημέρωση της  κοινωνίας προσχώρησε πίσω από κλειστές πόρτες, στην τροποποίηση της Νομοθεσίας που αφορά την πολιτογράφηση Κυπρίων,  ενός από τους πιο σημαντικούς νόμους για την κοινωνία και τη χώρα. Μάλιστα η ΚΙΣΑ όταν διαπίστωσε ότι ο εν λόγω νόμος συζητείτο στην Επιτροπή Εσωτερικών, ζήτησε από τον ίδιο τον πρόεδρο της επιτροπής να  προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς με βάση την υποχρέωση τους για δημόσια διαβούλευση, αλλά απέρριψε το αίτημα. Η Πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ και ψηφίστηκε με εξαίρεση τους βουλευτές Α. Ατταλίδου και Χ. Θεοπέμπτου με τις ψήφους όλων των κομμάτων συμπεριλαμβανομένου και του ακροδεξιού ΕΛΑΜ.

Με την τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, έχουν εισαχθεί οι πιο κάτω κύριες αλλαγές:

 • Η περίοδος νόμιμης διαμονής  για να δικαιούται κάποιος/οια να υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση αλλάζει σε 7 χρόνια κατά τα τελευταία 10 χρόνια αλλά η περίοδος  διαμονής με το καθεστώς του αιτητή ασύλου, της συμπληρωματικής προστασίας, προσωρινής προστασίας  και του φοιτητή. δεν υπολογίζονται στη περίοδο  διαμονής. 
 • Καθορίζεται το κριτήριο του καλού χαρακτήρα στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων να μην συμπεριφερθεί ο αιτητής  με τρόπο που συνιστά αποδοχή της παράνομης διοίκησης στις μη ελεγχόμενες περιοχές και να μην έχει  εισέλθει «παράνομα» στη δημοκρατία
 • Προστίθεται η επαρκής γνώση της Ελληνικής επιπέδου Β1 και η  επαρκής γνώση της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής Κυπριακή πραγματικότητας κατά την κρίση Επιτροπής από εκπροσώπους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Παιδείας
 • Υποχρέωση να διαθέτει κάποιος κατάλληλο κατάλυμα και να έχει επαρκείς πόρους για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του για το οποίο λαμβάνονται υπόψη τυχόν ανεργία ή λήψη δημοσίων βοηθημάτων από το κράτος
 • Για άτομα που  διαμένουν στην Κύπρο με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σε εταιρείες οι οποίες καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας μπορεί να είναι το Α2 αντί Β2  και η περίοδος διαμονής να είναι 4 ή 3 αντί 7 έτη. Επίσης έχουν δικαίωμα ταυτόχρονης πολιτογράφησης και των μελών της οικογένειας τους, κάτι που δεν ισχύει για όλους τους υπόλοιπους. Γι΄ αυτούς θα ισχύει επίσης ταχύρρυθμη εξέταση των αιτήσεων τους εντός 8 μηνών Οι δε διατάξεις για την κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών (χρυσά διαβατήρια) δυνάμει του άρθρου 111Α εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν καταργηθεί.

 Η ΚΙΣΑ θεωρεί  ότι οι πιο πάνω τροποποιήσεις:

 • παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Κύπρου που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και  ενωσιακό δίκαιο, μεταξύ άλλων, για την απαγόρευση των διακρίσεων.
 • Βάζουν ταφόπετρα στην προοπτική πλήρους ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών
 • Διευρύνουν το χάσμα μεταξύ των δικαιωμάτων των χαμηλόμισθων και υψηλόμισθων μεταναστών στη χώρα προσδίδοντας ταξικό χαρακτήρα στην παραχώρηση της υπηκοότητας.
 • Πλήττει τα δικαιώματα των παιδιών κατά παράβαση, μεταξύ άλλων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
 • πλήττουν την προσπάθεια επανένωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον κεντρικό πυρήνα της οποία εμπίπτει η παραχώρηση υπηκοότητας.

Πιο συγκεκριμένα, με τις τροποποιήσεις αυτές ουσιαστικά εξαιρούν από τη δυνατότητα πολιτογράφησης-

 • τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες οι οποίοι  κατά κανόνα δεν έχουν τη δυνατότητα νόμιμης εισόδου στη χώρα για να υποβάλουν αίτημα ασύλου, κατά παράβαση, μεταξύ άλλων,  της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 η οποία υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη να διευκολύνουν την πολιτογράφηση τους. 
 • τα πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας και τους φοιτητές ανεξαρτήτως των χρόνων διαμονής τους στη χώρα και βαθμού ένταξης
 • τα παιδιά των προσφύγων  και των προσώπων με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας που γεννιούνται στη χώρα αφού ουσιαστικά θα παραμένουν απάτριδες κατά παράβαση και της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού
 • πρόσφυγες και μετανάστες σε ευάλωτη θέση λόγω αναγκαίας στήριξης από το κράτος όπως πρόσφυγες με αναπηρία ή χωρίς δυνατότητα πλήρους επαγγελματικής ένταξης λόγω μη αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων αφού δεν θα ικανοποιούν το κριτήρια των επαρκών πόρων
 • πλήττουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων δια μέσου  της πράσινης γραμμής και την ανάπτυξη σχέσεων υπηκόων τρίτων χωρών με τουρκοκύπριους πολίτες της δημοκρατίας και εμβαθύνουν τον διαχωρισμό και την εμπέδωση της ύπαρξης δύο κρατών αφού όποιος διέλθει της γραμμής θα θεωρείται «μη καλού χαρακτήρα». 
 • δημιουργούν υπηκόους τρίτων χωρών δύο ταχυτήτων στη βάση ταξικών κριτηρίων και όχι στη βάση του βαθμού ένταξης και αντίστοιχης συνεισφοράς τους στην Κυπριακή κοινωνία ανάλογα με τις δυνατότητες και δεξιότητες τους.

Τονίζουμε τέλος ότι ειδικά για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τους κατόχους συμπληρωματικής προστασίας, ο αποκλεισμός τους από τη δυνατότητα πολιτογράφησης δεν τους αφήνει περιθώριο από του να αναζητήσουν εκ νέου άσυλο σε άλλες χώρες της Ε.Ε., υπονομεύοντας την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου αφού θα οδηγήσει σε δευτερογενείς μετακινήσεις προσφύγων σε χώρες της Ε.Ε. οι οποίες έχουν ευνοϊκές διατάξεις για την πολιτογράφηση προσφύγων ως την κύρια μόνιμη λύση (durable solution) για πλήρη ένταξή τους στη χώρα προστασίας.  

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ 

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!