ga('send', 'pageview');

Εκδόθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου [1] στην έφεση που άσκησε ο Seif Eldin Mostafa Mohamed Emam από την Αίγυπτο εναντίον της πρωτόδικης απόφασης για έκδοση του στην Αίγυπτο. Το Ανώτατο Δικαστήριο απόρριψε την έφεση του κρίνοντας ότι “το πρωτόδικο Δικαστήριο … κατέληξε σε μια καθόλα τεκμηριωμένη διαπίστωση ότι δεν τίθεται θέμα βασανιστηρίων ή ότι ο εφεσείων δεν θα τύχει δίκαιης δίκης…»[2]  στην Αίγυπτο και ότι εν πάση περιπτώσει το θέμα του κατά πόσο τελικά θα εκδοθεί δεν αφορά το δικαστήριο αλλά τις αρμόδιες αρχές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απόρριψε επίσης αίτηση για προδικαστική παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ερμηνεία διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου που αφορούν στην έκδοση αιτητών ασύλου, παρά το γεγονός ότι όφειλε να το πράξει αφού είναι δικαστήριο τελευταίου βαθμού. Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για απόρριψη της έφεσης του Seif Eldin Mostafa Mohamed Emam, ανοίγει ο δρόμος για τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να αποφασίσει κατά πόσο θα εξουσιοδοτήσει τελικά την έκδοση του Seif Eldin Mostafa Mohamed Emam, δεδομένου ότι αυτός εξακολουθεί να είναι αιτητής ασύλου και οι ισχυρισμοί του ότι θα υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση στην Αίγυπτο εκκρεμούν για εκδίκαση ενώπιoν του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Ανεξάρτητα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία υπόκειται σε κριτική για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσας, η ΚΙΣΑ τονίζει ότι ο Seif Eldin Mostafa Mohamed Emam από την αρχή της υπόθεσης του υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι εάν εκδοθεί στην Αίγυπτο, θα υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση και σίγουρα δεν θα έχει δίκαιη δίκη από τα αιγυπτιακά δικαστήρια. Τονίζεται επίσης ότι η μαρτυρία που προσπάθησε να προσκομίσει προς απόδειξη του εν λόγω φόβου του απορρίφθηκε τόσο από το Επαρχιακό Δικαστήριο όσο και από το Ανώτατο Δικαστήριο στις διαδικασίες Habeas Corpus. Πιο συγκεκριμένα, μαρτυρία εμπειρογνώμονα αναφορικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο σε σχέση ειδικά με την περίπτωση του Seif Eldin Mostafa Mohamed Emam έχει απορριφτεί επειδή τα κυπριακά δικαστήρια, σε αντίθεση με τα βρετανικά, δεν τον αναγνώρισαν ως εμπειρογνώμονα. Πρόκειται για τη μαρτυρία γιατρού, ο οποίος αξιολόγησε και πιστοποίησε ότι ο Seif Eldin Mostafa Mohamed Emam ήταν ήδη θύμα βασανιστηρίων, και η οποία απορρίφθηκε. Ακόμα, κανένα δικαστήριο δεν αποδέκτησε οποιαδήποτε από τις εκθέσεις που αναλύουν την κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο. Και αυτά ενώ η Υπηρεσία Ασύλου αναγνώρισε το βάσιμο του φόβου δίωξης του και αποφάνθηκε ότι υπό άλλες περιστάσεις ο αιτητής θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, αλλά τον απόκλεισε από το καθεστώς του πρόσφυγα λόγω του αδικήματος της αεροπειρατείας που έχει διαπράξει.

Η ΚΙΣΑ καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να μην προχωρήσει στην εξουσιοδότηση της έκδοσης του  Seif Eldin Mostafa Mohamed Emam μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος του για άσυλο, το οποίο εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, η μόνη διαδικασία που προσφέρεται για να διαπιστωθεί τελεσίδικα το βάσιμο του φόβου δίωξης του και κατά πόσο υπάρχει πράγματι σοβαρός κίνδυνος αυτός να υποβληθεί σε βασανιστήρια, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση.

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι η έκδοση του Seif Eldin Mostafa Mohamed Emam στην Αίγυπτο, τη χώρα από την οποία ο ίδιος υποστηρίζει πως κινδυνείύει με δίωξη, και ενόσω αυτός εξακολουθεί να είναι αιτητής ασύλου, θα συνιστούσε από κάθε άποψη απαγορευμένη επαναπροώθηση, η οποία αντίκεται στο διεθνές εθιμικό δίκαιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στην Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!