ga('send', 'pageview');

Η ΚΙΣΑ παρακολούθησε τη διάσκεψη του Υπουργού Εσωτερικού κ. Νίκου Νουρή για να παρουσιάσει την Ολοκληρωμένη Μεταναστευτική Πολιτική της Κυβέρνησης.

Παρά τις εξαγγελίες, η διάσκεψη του  Υπουργού δεν ήταν καθόλου  διαφωτιστική και εν πολλοίς αποτυχημένη  για τους εξής λόγους:

  • Αμέλησε να  αναφερθεί  έστω και στο ελάχιστο στον τομέα της μετανάστευσης και σε σημαντικές παραμέτρους όπως η ένταξη των μεταναστριών/ών, τις παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων και εργασιακών τους δικαιωμάτων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κλπ. .
  • Μίλησε μόνο για το άσυλο, αλλά ακόμα και και εκεί επικεντρώθηκε στην ουσία μόνο στις αιτήσεις ασύλου που το υπουργείο θεωρεί πρόδηλα αβάσιμες, χωρίς να αντιλαμβάνεται, όπως φαίνεται, τις διαφορές μεταξύ μετανάστευσης και ασύλου και το διαφορετικό νομικό πλαίσιο που διέπει τα δύο θέματα, περιλαμβανομένου του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.
  • Παραποίησε για ακόμη μια φορά τις στατιστικές ασύλου για να δικαιολογήσει τη λανθασμένη εκτίμηση ότι οι αιτητές ασύλου αποτελούν το 3,8% του πληθυσμού. Μας μίλησε για 19.000 αιτήσεις ασύλου οι οποίες δια μαγείας έγιναν 34.000, συμπεριλαμβάνοντας στους αιτητές ασύλου τα άτομα που έλαβαν προστασία τα 20 τελευταία χρόνια, ακόμη και αυτούς  που  έχουν πολιτογραφηθεί Κύπριοι.

Τα μέτρα που εξήγγειλε για τους φοιτητές αποσκοπούν στον περιορισμό της υποβολής αιτήσεων ασύλου και όχι στη σφαιρική αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, της παραπληροφόρησης και εκμετάλλευσης υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται για να φοιτήσουν στη Κύπρο. Η δήλωση που θέλει να εισάξει ο Υπουργός,  ότι ένα άτομο που έρχεται ως φοιτητής δεν έχει πρόβλημα δίωξης στη χώρα του, εκτός του ότι παραβιάζει τον περί Προσφύγων Νόμο και την έννοια του επί τόπου πρόσφυγα,  είναι και εντελώς αναποτελεσματική αφού μετατίθεται το βάρος στους ίδιους τους φοιτητές, αντί στα κολλέγια που θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις πολιτικές και διαδικασίες τους, αλλά και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν. Μια τέτοια δήλωση δεν έχει καμία νομική ισχύ, ούτε και θα μπορούσε να απαγορεύσει σε φοιτητή να υποβάλει αίτηση ασύλου εάν οι λόγοι δίωξης ανέκυψαν μετά την είσοδό του στη χώρα, ή αν επικαλεστεί ότι τη δήλωση την έκανε συνειδητά για να μπορέσει να μεταβεί σε ασφαλή χώρα για να υποβάλει αίτηση ασύλου.

Το πρόβλημα των κολλεγίων είναι υπαρκτό και δεν θα λυθεί με τον τρόπο τον οποίο προτείνεται από τον Υπουργό. Το κράτος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό μόνο εάν-

  • Ελέγξει την παραπληροφόρηση κυρίως από ατζέντηδες και κολλέγια γύρω από τη φοίτηση, το κόστος ζωής και τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Κύπρο   
  • Διασφαλίσει ότι τα κολλέγια προσφέρουν καλού επιπέδου εκπαίδευση που προσελκύει  αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, και
  • Προσφέρει ευκαιρίες ένταξης και απασχόλησης των φοιτητών στον τομέα των σπουδών τους και όχι σε εργασίες των 3 ευρώ την ώρα        

Η δήλωση για τη δημιουργία νέου Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών στη Μενόγεια, όπου θα παραμένουν οι αιτητές ασύλου μέχρι την εξέταση των αιτήσεών τους, προφανώς υποδηλώνει κλειστό κέντρο κράτησης, κάτι το οποίο  απαγορεύεται βάσει του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, το οποίο ορίζει ότι οι  αιτητές ασύλου έχουν δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, το οποίο μόνο κατ΄ εξαίρεση και για πολύ συγκεκριμένους λόγους που καθορίζονται εξαντλητικά στο νόμο μπορεί να περιοριστεί.

Η υιοθέτηση ασφαλών χωρών καταγωγής, μεταξύ των οποίων και χώρες όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλες, όπου αποδεδειγμένα υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με την τροποποίηση ακόμα και του Συντάγματος ώστε ουσιαστικά να εξανεμιστούν οι καθορισμένες για όλες τις άλλες προσφυγές προθεσμίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση του δικαιώματος σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο που κατοχυρώνεται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!