ga('send', 'pageview');

Η σημερινή Παγκόσμια Μέρα κατά  του ρατσισμού δυστυχώς βρίσκει την κυπριακή κοινωνία και την Ευρώπη  αντιμέτωπες με  τη μάστιγα του μισαλλόδοξου εθνικισμού, του ρατσισμού, της ρητορικής και εγκλημάτων μίσους. Βασική ευθύνη για την άνοδο αυτών των φαινομένων καθώς και των ακροδεξιών και εθνικιστικών δυνάμεων που τα τρέφουν, φέρει πρώτα και κύρια η κυβέρνηση και ο νυν Υπουργός Εσωτερικών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών επέλεξε να ακολουθήσει την επικίνδυνη και καταστροφική για την κοινωνία διαχείριση του προσφυγικού στη βάση του επικίνδυνου και αποτυχημένου μοντέλου του ενεργού ηφαιστείου. Πολιτική που σφραγίστηκε με τα συρματοπλέγματα κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής με στόχο την αποτροπή της άσκησης του δικαιώματος ασύλου  αλλά και για προώθηση της θέσης  δύο κρατών στο Κυπριακό. Πέραν από πρόσκαιρα μικροπολιτικά πολιτικά  οφέλη, η πολιτική αυτή οδηγεί με βεβαιότητα στην υπόθαλψη του ρατσισμού, στο στρώσιμο του χαλιού για την άκρα  και νεοναζιστική δεξιά, τη υπόσκαψη του κράτους δικαίου και τη σύγκρουση της χώρας με διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς παρακολούθησης και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Αντί να αντιληφθεί το απλό γεγονός ότι ο τομέας του ασύλου είναι συγκινούν δοχείο με τον τομέα της μετανάστευσης, η κυβέρνηση έχει αμελήσει παντελώς να εξεύρει λύσεις στα προβλήματα εκμετάλλευσης και διακρίσεων που υπάρχουν στους τομείς αυτούς και που οδηγούν συχνά τους μετανάστες προς το άσυλο. Αντίθετα, η κυβέρνηση επικέντρωσε όλα τα μέτρα της στην καταστολή και την καταπολέμηση  της ούτω καλούμενης  εκμετάλλευσης του συστήματος ασύλου, με αποτέλεσμα την επιδείνωση αντί την απάμβλυνση της κατάστασης.

Παραβλέποντας το ρόλο και τη σημασία των ΜΚΟ ως αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατίας, από την έναρξη του διορισμού του ο Υπουργός Εσωτερικών επιτίθεται και στοχοποιεί τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, και της προάσπισης και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του και χωρίς καμιά τεκμηρίωση ο Υπουργός τις κατηγορεί ότι έχουν καταστεί υποχείριο της Τουρκίας και ότι έχουν συμμετοχή στην υπόθαλψη τις τρομοκρατίας και σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Με την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Σωματεία το 2020, εν μέσω πανδημίας και χωρίς καμιά διαβούλευση, ο Υπουργός προχώρησε στην πραγματοποίηση της πρόθεσης του να διαγράψει την ΚΙΣΑ, μαζί με 2200 τόσες άλλες ΜΚΟ.

Ήδη η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣτΕ υποδεικνύει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών αλλά και το ότι η νομοθεσία για τα σωματεία του 2020 παραβιάζει το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και καλεί τις κυπριακές αρχές όπως ανταποκριθούν στην υποχρέωση για διασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ΜΚΟ, ενώ αναμένουμε ότι και άλλο διεθνείς οργανισμοί θα αντιδράσουν.

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι οι επιθέσεις αυτές, ως  άλλη μια έκφραση του τοξικού ρατσιστικού αφηγήματος και της εχθρικής πολιτικής της κυβέρνησης και του Υπουργού Εσωτερικών, όφειλαν να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη συλλογικότητα και αποφασιστικότητα από πλευράς του συνόλου των ΜΚΟ και της κοινωνίας γενικότερα.

Εμείς ως οργάνωση έχουμε αντιδράσει δυναμικά και δηλώνουμε ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνέχιση του έργου και της δράσης μας, για στήριξη και αλληλεγγύη με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΚΙΣΑ καλεί την κυβέρνηση:

  1. Να εγκαταλείψει την πολιτική ενεργού ηφαιστείου στο προσφυγικό, να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει σε αποτελεσματικά μέτρα δημιουργίας ενός αποτελεσματικού και δίκαιου συστήματος ασύλου
  2. Να προχωρήσει στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων κατά των στρεβλώσεων που παρουσιάζει ο τομέας της μετανάστευσης και οδηγεί αφενός σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών και αφετέρου στην επιδείνωση του προσφυγικού.
  3. Τη χάραξη πολιτικής και σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων, της ρητορικής και εγκλημάτων μίσους καθώς και της ανόδου ακροδεξιών  και νεοναζιστικών δυνάμεων στην κοινωνία.
  4. Την κατάργηση των όποιων μέτρων έχουν ληφθεί και αποτελούν υπόσκαψη του κράτους δικαίου και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά του συνεταιρίζεσαι και συναθροίζεσαι ειρηνικώς.

Διοικητικό Συμβούλιο

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!