ga('send', 'pageview');

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, με θέμα το «Αίτημα για άδεια εισόδου στην Κύπρο και υποβολή αίτησης ασύλου για την οικογένεια της Σύριας Kawther Abdalaziz”. Στη συνεδρία συμμετείχε η ΚΙΣΑ όπως και άλλες ΜΚΟ καθώς και αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και ανεξάρτητες αρχές και θεσμοί.

H Επιτροπή προχώρησε στην πραγματοποίηση της συνεδρίας με τη συμμετοχή της ΚΙΣΑ παρά το ότι ο Υπουργός Εσωτερικών και σημαντικές για τη συνεδρία υπηρεσίες/τμήματα του Υπουργείου του αρνήθηκαν να παρευρεθούν επειδή, σύμφωνα με επιστολή του προς την Επιτροπή, είχε κληθεί να συμμετάσχει και η ΚΙΣΑ που είναι «παράνομη» καθώς έχει διαγραφεί από το Μητρώο Σωματείων. Αυτή η ενέργεια του Υπουργού κρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή ως «απαράδεκτη παρέμβαση στο έργο της». Αυτό καταδεικνύει πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η διαγραφή της ΚΙΣΑ, για ασήμαντους και τυπικούς λόγους, ήταν εξ αρχής προγραμματισμένη από τον ΥΠΕΣ, ως μια προσπάθεια φίμωσης της οργάνωσης που εδώ και 23 χρόνια αγωνίζεται με συνέπεια για την ισότητα και για στήριξη των μεταναστών και προσφύγων.

Για το θέμα της διαγραφής της, η ΚΙΣΑ επιθυμεί να πληροφορήσει την κοινωνία για τα ακόλουθα:

  1. Με κάποια καθυστέρηση, και συγκεκριμένα αμέσως μετά τη Γενική της Συνέλευση τον Ιανουάριο 2021, η ΚΙΣΑ συμμορφώθηκε με όλες τις νομικές της υποχρεώσεις, υποβάλλοντας τους ελεγμένους λογαριασμούς της και το νέο τροποποιημένο καταστατικό της καθώς και τα άλλα στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Εντούτοις δεν έγιναν αποδεκτά από το ΥΠΕΣ.
  • Παρά τη διαγραφή της από το Μητρώο Σωματείων, η ΚΙΣΑ δεν έχει διαλυθεί, δεδομένου ότι η διαδικασία διάλυσης σωματείων μπορεί να γίνει μόνο με διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου  μετά από αίτημα του Επάρχου, υπό την ιδιότητα του ως Έφορος  Σωματείων. Αυτή τη διαδικασία το Υπουργείο Εσωτερικών για ευνόητους λόγους δεν την έχει καν ξεκινήσει ή τουλάχιστον δεν έχουμε ενημερωθεί κατά πόσο έχει προχωρήσει, διατηρώντας την οργάνωση σε μια κατάσταση αβεβαιότητας.
  • Η ΚΙΣΑ βρίσκεται σε δικαστική διαδικασία αμφισβήτησης της διαγραφής της από το Μητρώο Σωματείων, και στο παρόν στάδιο εκκρεμεί Έφεση της στο Ανώτατο Δικαστήριο.
  • Κατά παράβαση της νομοθεσίας για τα Σωματεία αναφορικά με τη διαδικασία διάλυσης σωματείων, το Φεβρουάριο 2021 οι τραπεζικοί λογαριασμοί της ΚΙΣΑ παγοποιήθηκαν  στη βάση διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών προς τις Τράπεζες. Εκτός άλλων, η παγοποίηση των τραπεζικών μας λογαριασμών παραβιάζει τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΚΙΣΑ αφού η οργάνωση αδυνατεί να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε συναλλαγές, περιλαμβανόμενης και της πληρωμής μισθών.
  • Ως μεταβατικό στάδιο και μέχρι την ανάκτηση του νομικού καθεστώτος του σωματείου και κυρίως για σκοπούς δυνατότητας της να συμμετέχει σε χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, η ΚΙΣΑ έχει εγγραφεί ως Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών. Σημειώνεται ότι αρκετές άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών γνωστές ΜΚΟ είναι επίσης εγγεγραμμένες ως Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, όπως για παράδειγμα το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το οποίο επίσης έχει κληθεί στη συνεδρίαση.

Είναι σαφές ότι η ΚΙΣΑ συνεχίζει να διατηρεί το νομικό της καθεστώς στη βάση της κείμενης νομοθεσίας για τις ΜΚΟ και παραμένει ενεργή για την επίτευξη των στόχων της. Η νέα αυτή εχθρική ενέργεια του ΥΠΕ, δεν αποτελεί τίποτα άλλο από ωμό εκβιασμό της ίδιας της Βουλής των Αντιπροσώπων με στόχο τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης ώστε να μην τεθούν ενώπιον της Βουλής οι πολύ σοβαρές καταγγελίες της ΚΙΣΑ για απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση της εγκύου πρόσφυγα και τις παράνομες επαναπροωθήσεις σε Λίβανο και Συρία. Ο Υπουργός Εσωτερικών δυστυχώς συνεχίζει τη σπίλωση και τη διαβολή της ΚΙΣΑ και των μελών της μέσω της εργαλειοποίησης της παράνομης διαγραφής της από τον ίδιο.

Διοικητικό Συμβούλιο


[i] https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/cypriot-authorities-should-investigate-allegations-of-pushbacks-and-ill-treatment-of-migrants-improve-reception-conditions-and-ensure-an-enabling-envi

[ii] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26312

[iii] https://picum.org/organisations-denounce-the-ongoing-harassment-against-kisa-and-call-on-the-cypriot-authorities-to-reinstate-their-official-registration-as-a-non-governmental-organisation-ngo/

[iv] https://www.amnesty.org/en/documents/eur17/3763/2021/en/

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!