ga('send', 'pageview');

Η ΚΙΣΑ με λύπη της ανακοινώνει ότι ο κ. Εμάμ, άλλως γνωστού στα ΜΜΕ ως Αιγύπτιος Αεροπειρατής, υπό το βάρος της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης την οποία υπέστη από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας καθόλη τη διάρκεια κράτησής του στις Κεντρικές Φυλακές, αποφάσισε όπως αποσύρει όλες τις αιτήσεις του που εκκρεμούσαν ενώπιον του ΕΔΑΔ και του Διοικητικού Δικαστηρίου και παραδοθεί οικειοθελώς στις Αιγυπτακές αρχές. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Emam στην ΚΙΣΑ «προτιμώ να επιστρέψω στην Αίγυπτο όπου θα βασανιστώ σωματικά και ξέρω τι έχω να αντιμετωπίσω στη συνέχεια, παρά να παραμείνω στην Κύπρο στο Μπλοκ 10 των Κεντρικών Φυλακών όπου η ψυχολογική βία είναι σε καθημερινή βάση και δεν υπάρχει προοπτική τερματισμού ή αντιμετώπισης». Η ΚΙΣΑ τάχθηκε από την πρώτη στιγμή κατά της απόφασης έκδοσης του στην Αίγυπτο, ενόσω αυτός διατηρούσε την ιδιότητα του αιτητή ασύλου και λόγω του φόβου του ότι δεν θα τύγχανε δίκαιης δίκης και ότι θα υποστεί βασανιστήρια απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση από τις αρχές της Αιγύπτου.

Πιο συγκεκριμένα η ΚΙΣΑ ανακοινώνει ότι το ΕΔΑΔ ανακάλεσε το διάταγμα αναστολής της έκδοσης του Emam στην Αίγυπτο που εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 39 των Κανονισμών Διαδικασίας του Δικαστηρίου τον Νοέμβριο του 2017, μετά από δική του ενυπόγραφη δήλωση ότι επιθυμεί να εκδοθεί στην Αίγυπτο. Με άλλη ενυπόγραφη δήλωση του ο Emam δήλωσε ότι επιθυμεί την απόσυρση επίσης της κυρίως αίτησης που καταχώρησε στο ΕΔΑΔ και η οποία στρεφόταν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και της αίτησής του που εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου αναφορικά με το αίτημα ασύλου του. Εγείρονται ερωτηματικά ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες απέσυρε όλες τις υποθέσεις του ενώπιον των Δικαστηρίων, αφού από νομικής άποψης ακόμη και εάν η αναστολή έκδοσής του από το ΕΔΑΔ είχε ανακληθεί, οι υποθέσεις του κατά τα άλλα θα μπορούσα να συνεχίσουν.

Σημειώνεται ότι πέραν από το θέμα της έκδοσής του στην Αίγυπτο, η υπόθεσή του ενώπιον του ΕΔΑΔ αφορούσε τις συνθήκες κράτησής του στις Κεντρικές Φυλακές αρχικά για ένα χρόνο περίπου στο Φρουραρχείο υπό απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες σύμφωνα και με τα ευρήματα της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων (CPT) και στη συνέχεια στο Μπλοκ 10 των Κεντρικών Φυλακών όπου κρατούνται άτομα με ψυχολογικά ή άλλα παρόμοιας φύσης προβλήματα ή γενικά πρόσωπα με «προβληματική» κατά την άποψη της Διεύθυνσης των Φυλακών συμπεριφορά. Να σημειωθεί ότι η κράτηση του στο Μπλόκ 10 ο ίδιος με βάση δηλώσεις του στο ΕΔΑΔ την εκλάμβανε ως τιμωρητική, προσομοιάζουσα με απομόνωση. Η ΚΙΣΑ είναι πεπεισμένη ότι η μακρόχρονη κράτησή του στο Φρουραρχείο και στο Μπλοκ 10 υπό συνθήκες απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης και η πλήρης άρνηση της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών να εξετάσει τα παράπονά του που κατ΄επανάληψη υπέβαλε μέσω τόσο της ΚΙΣΑ όσο και των δικηγόρων του, έκαμψε τις αντιστάσεις του Emam με αποτέλεσμα να ζητήσει «οικειοθελώς» την παράδοσή του στις Αιγυπτιακές αρχές και την απόσυρση όλων των υποθέσεών του στο πλαίσιο ενδεχομένως υποδείξεων είτε των αρχών της Δημοκρατία είτε τω αρχών της Αιγύπτου.

 Η ΚΙΣΑ δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί τη Δημοκρατία υπεύθυνη για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του Emam  και ότι η έκδοσή του στην Αίγυπτο τον θέτει σε σοβαρό κίνδυνο παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων του και ότι θα παρακολουθεί την υπόθεση και τον τρόπο μεταχείρισης του κ. Emam από τις Αιγυπτιακές αρχές.

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

19 Αυγούστου 2018 

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!