ga('send', 'pageview');

ELAM_Squads

 

«Είπαν ότι η Χρυσή Αυγή διαθέτει Τάγματα Εφόδου. Μας ρώτησαν μάλιστα και εμάς, εάν διαθέτουμε εδώ στην Κύπρο Τάγματα Εφόδου. Τους απαντούμε: Όχι, Τάγματα Εφόδου δεν έχουμε, έχουμε Τάγματα Ελευθερίας, που θα διεκδικήσουν την ελευθερία της πατρίδας μας όταν θα χρειαστεί».

Χρίστος Χρίστου, Πρόεδρος Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ)

Απόσπασμα ομιλίας που δόθηκε κατά τη διάρκεια της πορείας – συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που διοργάνωσε το ΕΛΑΜ με αίτημα την απελευθέρωση των νεοναζί στελεχών της εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής, την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013, μπροστά από την Ελληνική Πρεσβεία στην Λευκωσία.

Πηγή: http://www.youtube.com/watch?v=evWtTDXmeVo

 

[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT”]

 

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014
Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστας Κληρίδης

«Τα αποτελέσματα της διερεύνησης, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, κατέδειξαν τρία πράγματα:

1. Ότι μέρος των πληροφοριών δεν συνδεόταν καθόλου με διερευνώμενα ή με οποιαδήποτε αδικήματα.

2. Άλλο μέρος των πληροφοριών και των συλλεγέντων στοιχείων καταδεικνύουν προς το ενδεχόμενο διάπραξης κατά καιρούς συγκεκριμένων αδικημάτων από διαφορετικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων κ.λπ., πλην όμως, είτε δεν υπήρχε περί τούτου επαρκής μαρτυρία, είτε αυτόπτες μάρτυρες ή οι παραπονούμενοι δεν επιθυμούσαν να καταθέσουν στην Αστυνομία ή στο Δικαστήριο.

3. Επαρκής μαρτυρία φαίνεται να υπήρχε αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων κατά παράβαση του άρθρου 55 του Ποινικού Κώδικα από αναγνωρισθέντα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται να είναι μέλη του Ε.ΛΑ.Μ. Αυτά τα αδικήματα αναφέρονται σε απαγορευμένες πράξεις εκγύμνασης στη χρήση όπλων, εκγύμνασης σε στρατιωτικά γυμνάσια κ.λπ. Ουσιαστικά το μόνο ενδεχόμενο διάπραξης ή προώθησης για δίωξη ποινικών αδικημάτων περιοριζόταν στα πιο πάνω αδικήματα.

Επειδή, όμως, ομολογουμένως οι απαγορευτικές πρόνοιες του Ποινικού Κώδικα δεν είναι ευρέως γνωστές στο κοινό, έδωσα οδηγίες προς την Αστυνομία όπως επί του παρόντος μη προβεί σε καμία ποινική δίωξη και όπως προχωρήσει στην έκδοση ανακοίνωσης με την οποία να γνωστοποιεί ότι η ενασχόληση με τις πιο πάνω ενέργειες της εκγύμνασης στη χρήση όπλων και σε στρατιωτικά γυμνάσια συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει του Νόμου, τις πρόνοιες του οποίου και θα εφαρμόζει αυστηρά η Αστυνομία σε οποιαδήποτε μελλοντική περίπτωση».

Πηγή: http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/191867/kamia-dioxi-enantion-melon-tou-elam

 

[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT”]

 

18 Μαρτίου 2014
Γραφείο Τύπου – Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου
Αστυνομική Ανακοίνωση Αρ. 4

Παράνομη εκγύμναση

Με αφορμή πληροφορίες που είχαν δοθεί πρόσφατα στην Αστυνομία και στοιχεία που έχουν συλλεγεί σχετικά με την εκπαίδευση ή εκγύμναση προσώπων ή ομάδων στη χρήση όπλων ή στην τακτική στρατιωτικών γυμνασίων, το Αρχηγείο Αστυνομίας, κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επισύρει την προσοχή του κοινού στις πρόνοιες του Άρθρου 55(1), (2) του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 το οποίο προνοεί τα ακόλουθα:

« 1. Όποιος,
α. χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου εκπαιδεύει ή εκγυμνάζει άλλο για τη χρήση όπλων ή την τακτική στρατιωτικών γυμνασίων, κινήσεων ή ελιγμών ή

β. παρευρίσκεται σε συνέλευση ή συνάθροιση που συγκροτήθηκε χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου με σκοπό εκπαίδευση ή εκγύμναση άλλων προσώπων για τη χρήση των όπλων ή την τακτική στρατιωτικών γυμνασίων, κινήσεων ή ελιγμών,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης επτά χρόνων.

2. Όποιος εκπαιδεύεται ή εκγυμνάζεται για τη χρήση όπλων ή την τακτική στρατιωτικών γυμνασίων, κινήσεων ή ελιγμών σε συνέλευση ή συνάθροιση που συγκροτήθηκε χωρίς την άδεια Υπουργικού Συμβουλίου ή παρευρίσκεται σε τέτοια συνέλευση ή συνάθροιση με σκοπό να υποστεί τέτοια εκπαίδευση ή εκγύμναση, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.»

Υπό το φως των πιο πάνω προνοιών οι οποίες καθιστούν ποινικά αδικήματα τέτοιες ενέργειες, η Αστυνομία καθιστά σαφές ότι θα εφαρμόζει αυστηρά τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου και θα προωθεί την ποινική δίωξη όλων όσων προβαίνουν σε αυτές.

Πηγή: http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/D2D5DFF2C818B920C2257C9F005F91C0?OpenDocument

 

[divider scroll_text=”SCROLL_TEXT”]

 

Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας => Τομέας Ποινικού Δικαίου => II. Ποινικός Κώδικας

 

Ο Ποινικός Κώδικας που ισχύει σήμερα έχει ετοιμαστεί και τεθεί σε ισχύ πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου από την Αγγλική Αυτοκρατορία το 1959. Στη δεκαετία του 1990 μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και έχει ήδη τροποποιηθεί από την αρχική ψήφισή του πέραν των 40 φορών στα επί μέρους άρθρα του.Αρχικά, περιλαμβάνει γενικές διατάξεις που αφορούν την ερμηνεία κάποιων όρων που περιέχονται στο νόμο και το πότε έχει εφαρμογή ο Κώδικας εντός και εκτός της εδαφικής κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολουθούν οι γενικές διατάξεις για την ποινική ευθύνη των παραβατών. Σε αυτό το μέρος του Κώδικα καταγράφονται οι λόγοι που αίρουν τον καταλογισμό στον αδικοπραγούντα που τέλεσε ένα αδίκημα, όπως το νεαρό της ηλικίας του (όταν είναι κάτω των 14 χρόνων, το παιδί δεν θεωρείται ποινικά υπεύθυνο), ο εξαναγκασμός να τελέσεις αδίκημα, η φρενοπάθεια, η κατάσταση ανάγκης. Πέραν τούτου, ξεκαθαρίζεται ότι η μέθη και η άγνοια νόμου δεν αποτελούν υπεράσπιση στα τελεσθέντα αδικήματα. Στο επόμενο μέρος καταγράφονται ποια άτομα που συμμετέχουν στην τέλεση ενός αδικήματος μπορούν να κατηγορηθούν είτε γιατί προκάλεσαν το αδίκημα, ή γιατί βοήθησαν είτε στην τέλεση του αδικήματος είτε μετά από αυτό βοήθησαν τον αυτουργό να διαφύγει της σύλληψης. Ακολουθούν οι διάφορες ποινές που ισχύουν στη Δημοκρατία, όπως αυτές αναφέρονται πιο κάτω. Στο Δεύτερο Μέρος του Κώδικα καταγράφονται όλα τα ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με βάση τον ποινικό κώδικα και αποτελούν τον κορμό του ποινικού μας σύστημα. Πέραν αυτών των αδικημάτων, σε κάθε νόμο υπάρχουν ποινικές διατάξεις οι οποίες ποινικοποιούν ανθρώπινες συμπεριφορές που αποτελούν αντικείμενο αυτού του ειδικού νόμου. Έτσι υπάρχουν αδικήματα:1. Εναντίον της Δημόσιας Τάξης, όπως εσχάτη προδοσία, διέγερση σε ανταρσία, εξύβριση του αρχηγού της Πολιτείας, κατασκοπεία κλπ,2. Εναντίον της Κοινωνικής Τάξης, όπως συμμετοχή σε Παράνομο Σύνδεσμο και Εγκληματική Οργάνωση, οχλαγωγία, συμπλοκή, μέθη, δημόσια εξύβριση, κλπ,3. Εναντίον της Άσκησης Νόμιμης Εξουσίας, όπως δεκασμός Δημόσιου Λειτουργού, κατάχρηση εξουσίας, ψευδορκία, καταστροφή αποδεικτικού υλικού, απόδραση κρατουμένου, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό, κλπ,

4. Που παραβλάπτουν το κοινό γενικά, όπως αδικήματα κατά των ηθών (βιασμός, μαστροπεία, απαγωγή, αιμομιξία, άσεμνη επίθεση κλπ.), αδικήματα σχετικά με το γάμο (διγαμία, κλοπή παιδιού κλπ), αδικήματα οχληρίας, δυσφήμησης και προσβολής μνήμης αποθανόντα, κλπ,

5. Εναντίον του Προσώπου, όπως φόνος εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία, πρόκληση σωματικών βλαβών, επίθεση, κλπ,

6. Εναντίον της Περιουσίας, όπως κλοπή, ληστεία, παράνομη είσοδος σε ξένη περιουσία, διάρρηξη, ψευδείς παραστάσεις, κλεπταποδοχή, πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία, εμπρησμός, κλπ.

Πηγή: http://www.law.gov.cy/Law/lawoffice.nsf/All/8FB1241C570D7C0DC2257424003CF923?OpenDocument

 

 

ELAM_CAMPING

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!