ga('send', 'pageview');

 

Menoyia_2

Πρόσφυγες από τη Συρία στα κρατητήρια Μεννόγειας έχουν κατέλθει εδώ και τρεις μέρες σε απεργία πείνας για τους ακόλουθους λόγους:

  • Ενώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχουν  δικαίωμα να προσφύγουν στο Ανώτατο ενάντια στην απόφαση για κράτηση και απέλαση και μάλιστα με νομική αρωγή από το κράτος, εντούτοις όχι μόνο δεν ενημερώνονται για αυτό το δικαίωμα, αλλά ακόμα και εάν το γνωρίζουν και το ζητήσουν δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα διότι τα μεν κρατητήρια αρνούνται να τους μεταφέρουν στο δικαστήριο και ο δε πρωτοκολλητής αδυνατεί να μεταβεί στα κρατητήρια για να τους ορκίσει. Επομένως, δεν έχουν ούτε πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, η ψυχολογική βία και η απάνθρωπη μεταχείριση χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης για να υπογράψουν ότι θα επιστρέψουν «εθελούσια» στην πατρίδα τους.
  • Ενώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία,  έχουν κάθε δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου ενώ ευρίσκονται στα κρατητήρια,  το δικαίωμα αυτό καταστρατηγείται αφού δεν παρέχονται αιτήσεις ασύλου στα κρατητήρια, παρά το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πληροφόρησε ψευδώς περί του αντιθέτου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Στη Μεννόγεια, τα μεν κρατητήρια αρνούνται να τους μεταφέρουν στην Υπηρεσία Ασύλου ή στην ΥΑΜ (Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) για να υποβάλουν αίτηση ασύλου, και η δε Υπηρεσία Ασύλου αρνείται να τους επισκεφτεί επικαλούμενη «έλλειψη» οδοιπορικών.
  • Οι κρατούμενοι υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο και τιμωρητική μεταχείριση, η οποία περιλαμβάνει το δέσιμο τους με χειροπέδες σαν να πρόκειται για εγκληματίες, ακόμη κι’  όταν πηγαίνουν ακόμη και στην τουαλέτα η στο χώρο επισκέψεων  για να συναντήσουν τους δικούς τους.  Επίσης τιμωρητική είναι και η απομόνωση  των 25  απεργών από την αστυνομία εδώ και μέρες σε ξεχωριστό χώρο από τους υπόλοιπους κρατούμενους.
  • Μερικοί κρατούμενοι υπόκεινται και σε φυσική βία, παράλληλα με διάφορες άλλες μεθόδους, όπως τη διακοπή του τηλεφωνικού σήματος για αποκοπή της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Οι επισκέψεις  γίνονται μόνο με την οπτική και ακουστική παρουσία των αστυνομικών ενώ παράλληλα  ενδιαφερόμενες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις χρειάζονται γραπτή έγκριση  από τον ίδιο  τον  αρχηγό  της Αστυνομίας για να επισκεφτούν τους κρατούμενους.
  • Θεωρούν τις συνθήκες διαβίωσης ως απαράδεκτες και απαξιωτικές για  την αξιοπρέπεια , τη φυσική τους επιβίωση ακόμα και για την υγεία τους. Η ποιότητα του φαγητού είναι κακή με αποτέλεσμα πολλές φορές  κρατούμενοι να μένουν χωρίς φαγητό για μια ολόκληρη μέρα και να επιβιώνουν μόνο με νερό. Ούτε οι κρατούμενοι έχουν  έγκαιρη πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Όσοι  χρειάζεται να επισκεφτούν γιατρό μπορεί να περιμένουν μέχρι και 2 εβδομάδες μετά από σχετική αίτηση  για να δουν γιατρό στον οποίο δεν δικαιούνται να απευθύνουν το λόγο  αφού ο αστυνομικός που τους συνοδεύει  πρέπει να μιλάει για αυτούς.

Η ΚΙΣΑ καταγγέλλει τις συνθήκες κράτησης που επικρατούν στα Κρατητήρια της Μεννόγειας, καθώς επίσης και τις πολιτικές κράτησης και απέλασης  που ακολουθούνται και οδηγούν στις συνθήκες αυτές.

Επίσης, η ΚΙΣΑ εκφράζει την συμπαράστασή της στους απεργούς, και ζητά τη συμμόρφωση των αρχών με τις υποχρεώσεις τους και το σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων που κρατούνται τόσο στη Μεννόγεια όσο και σε άλλα κρατητήρια με σκοπό την απέλαση.

 

Mennogeia_Detention_Centre_1

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!