ga('send', 'pageview');

 

Migration_Is_Not_A_Crime

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κατακριθεί τα τελευταία χρόνια κατ’ επανάληψη από διάφορους οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωκοινοβούλιο και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με πιο πρόσφατη τη Διεθνή Αμνηστία (http://livewire.amnesty.org/2011/12/19/inside-Cyprus%E2%80%99-migrant-detention-centres/), για θέματα που σχετίζονται με την κράτηση και απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διάρκεια κράτησης και την απουσία αποτελεσματικών δικαστικών διαδικασιών ελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης.

Μόλις πριν ένα μήνα, η Κύπρος προχώρησε στην υιοθέτηση εναρμονιστικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κανονισμούς επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν χωρίς άδεια διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την εκπνοή  της προθεσμίας των δύο χρόνων που παραχωρείτο στα κράτη-μέλη για εναρμόνιση και αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απείλησε με δικαστικές διαδικασίες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δυστυχώς, η στάση και συμπεριφορά της κυπριακής κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργείου Εσωτερικών καταδεικνύει ότι επέλεξαν  τη συνέχιση της πολιτικής των παράνομων κρατήσεων περιφρονώντας ακόμη και αποφάσεις εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Η ΚΙΣΑ έχει υπόψη της  τρεις πολύ πρόσφατες υποθέσεις ( 129, 132 & 133 του 2011), κατά τις οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την κράτηση ατόμων ως παράνομη λόγω της διάρκειας της κράτησης και, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο διέταξε την άμεση απελευθέρωσή τους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκ νέου σύλληψη τους εντός του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά από απόφαση του Υπουργείου Eσωτερικών.

Στην ουσία τα άτομα, πριν προλάβουν να βγουν «ελεύθεροι» από την αίθουσα του Δικαστηρίου, επανασυνελήφθηκαν μετά από την έκδοση νέων διαταγμάτων κράτησης και απέλασης  και στη συνέχεια οδηγήθηκαν εκ νέου στα αστυνομικά κρατητήρια, στα οποία οι συνθήκες κράτησης έχουν χαρακτηριστεί κατ΄ επανάληψη από διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ως απάνθρωπες και ταπεινωτικές.

Το καλοκαίρι του 2011 άλλος υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος δεν μπορεί να απελαθεί στη χώρα του για πρακτικούς λόγους και ενώ αυτό είναι σε γνώση του κράτους, επανασυνελήφθηκε με τον ίδιο τρόπο αμέσως μετά που το Δικαστήριο διέταξε την απελευθέρωσή του. Εξακολουθεί να βρίσκεται στα Αστυνομικά κρατητήρια του κατά τα άλλα ευνομούμενου κράτους της Κύπρου για τέσσερα σχεδόν χρόνια για ένα παράπτωμα για το οποίο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κανένα άτομο δεν πρέπει να στερείται έστω και μια μέρα την ελευθερία του .

Η πολιτική αυτή είναι παράνομη και παραβιάζει κατάφωρα τόσο το εθνικό δίκαιο όσο και την Οδηγία 2008/115/ΕΚ και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σαφώς αποφάνθηκε ότι ανεξάρτητα από τη νομιμότητα ή μη της παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών κατά την απελευθέρωσή τους, εφόσον η διάρκεια της κράτησης είναι παράνομη, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να απελευθερώνεται.  Η πολιτική αυτή μόνο ως περιφρόνηση του ίδιου του Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η ΚΙΣΑ καλεί για ακόμα μια φορά το κράτος να επανεξετάσει την πολιτική του και να την αναθεωρήσει με πλήρη σεβασμό στους κανόνες δικαίου. Η πολιτική αυτή μόνο ως τιμωρητική μπορεί να χαρακτηρισθεί και δεν μπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή σ΄ ένα κράτος δικαίου το οποίο ισχυρίζεται ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σχήμα οξύμωρο η Κύπρος να διακηρύττει θετικούς στόχους στις προτεραιότητες που θα θέσει κατά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υιοθέτηση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου, όταν η ίδια πρώτη και καλύτερη, παραβιάζει κατάφωρα το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Η ΚΙΣΑ καλεί τέλος την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει αποφασιστικά και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσει τον τερματισμό της παραβίασης της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

 

Human Rights

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!