ga('send', 'pageview');

 

 

Asylum

 

θες, 18 Νοεμβρίου 2013, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) συνέλαβε στο Κέντρο Υποδοχής της Κοφίνου μητέρα τριών ανηλίκων παιδιών ηλικίας οκτώ, έξι και ενός έτους, χωρίς καν να λάβει υπόψη ότι το μικρότερο παιδί θηλάζεται από την μητέρα του. Η μητέρα με τα τρία παιδιά διέμενε στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου από τον Δεκέμβριο του 2012, οπότε ο πατέρας των παιδιών συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση στα κρατητήρια Μεννόγειας χωρίς δικαστικό Διάταγμα. Η μητέρα μετά τη σύλληψή της μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου, όπου επίσης τέθηκε υπό κράτηση, ενώ τα τρία παιδιά τέθηκαν υπό την επίβλεψη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας βρίσκονται στην Παιδική Στέγη Λάρνακας, ενώ το βρέφος έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια.

Η οικογένεια προέρχεται από το Αφγανιστάν και ανήκει στη διωκόμενη θρησκευτική μειονότητα των Σιχ (Sikh). Εγκατέλειψε το Αφγανιστάν λόγω δίωξης τον Σεπτέμβριο του 2012 και έφθασε στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2012, με σκοπό να μεταβεί στη Μεγάλη Βρετανία για να υποβάλει αίτηση για άσυλο. Εκεί διαμένει ήδη ο αδερφός της μητέρας υπό το καθεστώς του αναγνωρισμένου πρόσφυγα. Η πενταμελής οικογένεια εντοπίστηκε με πλαστά διαβατήρια από την ΥΑΜ στο Αεροδρόμιο της Πάφου, προτού αναχωρήσει για τη Μεγάλη Βρετανία, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη κοινότητα Αφγανών προσφύγων που ανήκουν στη θρησκευτική μειονότητα των Σιχ στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα αυτά λαμβάνουν καθεστώς διεθνούς προστασίας σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεωρούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων αποφεύγει πλέον να υποβάλει αίτηση ασύλου στην Κύπρο, για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Ανυπαρξία δίκαιων διαδικασιών προστασίας για αιτητές ασύλου  στην Κύπρο, κάτι το οποίο μάλιστα έχει αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), μέσω πρόσφατης καταδικαστικής απόφασης που έχει λάβει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας [1] ·
  2. Περιορισμένη έως αδύνατη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης αυτών των ατόμων και των μελών των οικογενειών τους, μετά από την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής των αιτητών ασύλου [2] ·
  3. Ανυπαρξία ουσιαστικών δυνατοτήτων για ένταξη και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία ακόμη και αυτών που τους έχει παραχωρηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. [3]

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της οικογένειας στο Αεροδρόμιο της Πάφου, ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης στη Μεννόγεια, ενώ η μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά αφέθηκαν ελεύθεροι για ανθρωπιστικούς λόγους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου. Λόγω της διακοπής του ταξιδιού της και της αδυναμίας επιστροφής πίσω στην πατρίδα τους, η οικογένεια υπέβαλε τελικά αίτηση για άσυλο στην Κύπρο.

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό και η Caritas Cyprus ζητούν την άμεση απελευθέρωση της μητέρας για ανθρωπιστικούς λόγους και την αναστολή των διαδικασιών απέλασης της οικογένειας, μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης σχετικά με αίτησης τους για άσυλο. Τέλος, η ΚΙΣΑ και η Caritas Cyprus ζητούν την συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ, μέσω της τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αιτητές ασύλου δεν θα απελαύνονται μέχρι την έκδοση της τελικής δικαστικής απόφασης και ότι η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο θα αποτελεί αυτόματα εχέγγυο αναστολής των διαδικασιών απέλασης.

Σημειώσεις προς συντάκτες:


[1] ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, Δελτίο Τύπου – Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013, «Ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Κυπριακή Δημοκρατία – Έλλειψη αποτελεσματικού ένδικου μέσου σε περιπτώσεις απελάσεων και κρατήσεων αιτούντων ασύλου και παράνομες κρατήσεις με σκοπό την απέλαση»

[2] ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, Δελτίο Τύπου – Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013, «Τα δημόσια βοηθήματα της φτώχειας και της εξαθλίωσης των αιτητών ασύλου και των ατόμων με καθεστώς ανθρωπιστικής προστασίας στην Κύπρο»

[3]    European Commission – EUROSTAT, August 2012, “Asylum Statistics”, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

European Commission – EUROSTAT, Press Release – Tuesday, 18 June 2013, “Asylum decisions in the EU27 – EU member states granted protection to more than 100.000 asylum seekers in 2012”, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-18062013-AP/EN/3-18062013-AP-EN.PDF

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!