ga('send', 'pageview');

7

Στις 18 Δεκεμβρίου 1990, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων και μελών  των οικογενειών τους. Δέκα χρόνια αργότερα, η 18η Δεκεμβρίου ορίστηκε  από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα των Μεταναστών.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, σύμφωνα και με το  δήλωση του ιδίου του Γενικού γραμματέα του ΟΗΕ με την ευκαιρία της φετινής επετείου, «πάρα πολλοί μετανάστες ζουν και εργάζονται σε επισφαλείς και άδικες συνθήκες. Πολλοί διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη θάλασσα, στην προσπάθεια τους να αναζητήσουν καταφύγιο. Αυτοί και τα παιδιά τους είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε εκμετάλλευση και κακοποίηση. Πολλοί υπόκεινται σε στέρηση της ελευθερίας τους, αντί να αντιμετωπιστούν με συμπάθεια και την απαραίτητη προστασία.  Συστηματική δε διάκριση εις βάρος των μεταναστών δημιουργεί ακραίες ανισότητες, απειλεί τον κοινωνικό ιστό και, πολύ συχνά, οδηγεί σε βίαιες και θανατηφόρες επιθέσεις.»

Στην Κύπρο  οι μετανάστες και μετανάστριες αντιμετωπίζονται στην ουσία ως ένα είδος εφεδρείας αποκλειστικά για σκοπούς κάλυψης των «αναγκών της αγοράς εργασίας», στα πλαίσια ενός μεταναστευτικού μοντέλου που έχει περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με το  λεγόμενο μεταναστευτικό μοντέλο KEFALA χωρών της Μέσης Ανατολής παρά με τα μεταναστευτικά μοντέλα άλλων  χωρών της Ε.Ε.  Το μοντέλο αυτό στην ουσία θεσμοθετεί την απόλυτη εξάρτηση των μεταναστών και μεταναστριών εργαζομένων από τους εργοδότες τους σε συνθήκες υπερεκμετάλλευσης και σε αρκετές περιπτώσεις σύγχρονης δουλείας με αποτέλεσμα να υποθάλπει και να προωθεί, μεταξύ άλλων, την εμπορία ανθρώπων.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα  στο πλαίσιο των πολιτικών διαχείρισης των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,  οι μετανάστες και μετανάστριες συχνά  ενοχοποιούνται  ως υπαίτιοι της κρίσης παρά να στηρίζονται  ως μια από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση, με αποτέλεσμα την ενίσχυση σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα των  φαινομένων  ξενοφοβίας και ρατσισμού.

Η ΚΙΣΑ ζητά με την ευκαιρία της Διεθνούς  Ημέρας Μεταναστών / Μεταναστριών:

Την αντικατάσταση του υφιστάμενου μοντέλου μετανάστευσης, το οποίο βασίζεται στην προσωρινή απασχόληση, σε τομείς χαμηλής ειδίκευσης και αμοιβής, στη διατήρηση ενός πλαισίου πλήρης εξάρτησης των μεταναστών και μεταναστριών από τους εργοδότες και τους «ατζέντηδες»  καθώς και τη μη ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στις υπηρεσίες υγείας και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Την επεξεργασία και υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής και μεταναστευτικού μοντέλου  που να στηρίζονται στην αναγνώριση της μονιμότητας του φαινομένου της μετανάστευσης και του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της κυπριακής κοινωνίας καθώς και  στις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και μη διάκρισης,

Την υιοθέτηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης και της μη διάκρισης ως βασική αρχή στην άσκηση και ρύθμιση κάθε μορφής εξουσίας (νομοθετικής η εκτελεστικής).

Την επεξεργασία και ουσιαστική υλοποίηση

  • Ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ένταξης και ισότιμης συμμετοχής των μεταναστών και μεταναστριών σε όλα τα επίπεδα, τομείς της κοινωνίας.
  • Ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναχαίτισης και καταπολέμησης των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ρατσιστικής βίας και της ρητορικής μίσους

 Την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ   για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων και μελών  των οικογενειών τους καθώς και της Διεθνούς  Σύμβασης του ILO για την  Αξιοπρεπή Εργασία των Οικιακών Εργαζομένων 2011 (No. 189)

Τη συμμόρφωση και άμεση υλοποίηση των εισηγήσεων των ανεξάρτητων αρχών της Κύπρου και ιδιαίτερα την Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το καθεστώς των οικιακών εργαζομένων στην Κύπρο, ημερομηνίας 2/7/2013, καθώς και την Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με το χειρισμό παιδιών οικογένειας μεταναστών χωρίς χαρτιά, με μακροχρόνια παραμονή στην Κύπρο, ημερομηνίας 5/5/2014.

Την υιοθέτηση και υλοποίηση των Τελικών Εισηγήσεων της  Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD), ημερομηνίας 23/9/2013 καθώς και των Τελικών Διατυπώσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), ημερομηνίας 25/3/2013.

Διοικητικό Συμβούλιο

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!