ga('send', 'pageview');

passport

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία οικογένειας για την οποία πρόσφατα η ΚΙΣΑ προέβηκε σε δημόσια καταγγελία, παρά τη  μερική επίλυση των προβλημάτων μετά από την παρέμβαση του Υπουργού των Εσωτερικών. Το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας επιμένει να αρνείται να δεχτεί το σχετικό έγγραφο (πιστοποιητικό γέννησης Κυπρίου που γεννήθηκε εκτός Κύπρου), αποστερώντας με αυτό τον τρόπο πρόσβαση του δεκαπεντάχρονου στα δικαιώματα του.

Την ίδια στιγμή, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) γνωστοποίησε απόφαση προς τη μητέρα του δεκαπεντάχρονου (A.Λ) , η οποία διαμένει στην Κύπρο και είναι παντρεμένη με Κύπριο πολίτη εδώ και 15 χρόνια,  ότι η αίτηση της για απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας έχει απορριφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΙΣΑ σε ανακοίνωση της, ημερομηνίας, 03/06/2015, με τίτλο «Συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών μεταναστών από τις κυπριακές Αρχές », είχε  καταγγείλει  δημόσια  το συγκεκριμένο περιστατικό καταπάτησης των δικαιωμάτων του παιδιού. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο Υπουργός Εσωτερικών διέταξε τη διεξαγωγή  έρευνας, με την οποία διαπιστώθηκε παράτυπη διαχείριση της υπόθεσης από τα αρμόδια τμήματα, με αποτέλεσμα να δώσει οδηγίες  για άμεση επαναφορά της υπηκοότητας στο δεκαπεντάχρονο.

Ένα σχεδόν μήνα μετά τις ρητές οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, ο δεκαπεντάχρονος συνεχίζει να μην έχει πρόσβαση στα δικαιώματα του, λόγω της άρνησης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να συμμορφωθούν, επικαλούμενες ότι βρίσκονται σε αναμονή περαιτέρω οδηγιών για χειρισμό της υπόθεσης.

Ταυτόχρονα, η απορριπτική απόφαση του ΤΑΠΜ της αίτησης της μητέρας του δεκαπεντάχρονου για κυπριακή υπηκοότητα δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα  στην A.Λ και στην οικογένεια της. Η A.Λ υπέβαλε αίτηση για πολιτογράφηση το 2004, ως σύζυγος κύπριου πολίτη, η οποία όμως απορρίφθηκε με την επίκληση της δήθεν «παράνομης παραμονής μερικών εβδομάδων» που προέκυψε στην περίοδο της ανανέωσης των μικρού χρονικού διαστήματος αδειών παραμονής «επισκέπτη» που της παραχωρούνταν. Στη συνέχεια, μετά από υπόδειξη των αρχών η A.Λ υπέβαλε εκ νέου αίτηση για πολιτογράφηση το 2006. Η συγκεκριμένη αίτηση παρέμεινε στα συρτάρια των αρμοδίων για 9 ολόκληρα χρόνια χωρίς να εξεταστεί, μέχρι την πρόσφατη δημόσια καταγγελία της ΚΙΣΑ.

Στις 17 Ιουνίου 2015, η A.Λ ενημερώθηκε ότι και πάλι απορρίπτεται η αίτηση της για πολιτογράφηση, με το  επιχείρημα  ότι, κατά την υποβολή της, δεν πληρούνταν απόλυτα τα 7 χρόνια συνεχούς διαμονής που προβλέπονται από τη νομοθεσία, παραγνωρίζοντας εντελώς την παραδοξότητα της όλης υπόθεσης, δεδομένου ότι χρειάστηκαν 9 ολόκληρα χρόνια για να εξεταστεί η αίτηση της, και ότι πλέον έχουν παρέλθει 15 σχεδόν χρόνια συνεχούς διαμονής της στη Κύπρο.

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι, παρά την εντελώς απαράδεκτη 9χρονη καθυστέρηση στην  εξέταση της αίτησης και τις παραλείψεις του ΤΑΠΜ στη διαχείριση της, το ΤΑΠΜ όφειλε να εξετάσει  και να προχωρήσει στην παραχώρηση της υπηκοότητας, αξιοποιώντας σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας για «ειδικές κατηγορίες» (Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002 (141(I)/2002), άρθρο 111, πίνακας 3), οι οποίες προβλέπουν παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στη συγκεκριμένη γυναίκα, μετά από παραμονή στη χώρα για 5 χρόνια.

Υπό το φως των πιο πάνω, η ΚΙΣΑ καλεί:

  • Τον Υπουργό Εσωτερικών να παρέμβει ώστε να επανεξεταστεί η αίτηση της A.Λ για υπηκοότητα, στη βάση των ειδικών κατηγοριών που προβλέπει ο νόμος.
  • Τις υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να τερματίσουν άμεσα την παράνομη στάση τους και να παραχωρήσουν στο παιδί πλήρη πρόσβαση στα δικαιώματα του.
Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!