ga('send', 'pageview');

 

Striking_Immigration_Detainees

 

Ο Nashat Moner Lofty Matry κατάγεται από την Αίγυπτο και διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Κύπρο από το 1991, οπότε και σύναψε γάμο με Κύπρια πολίτιδα και έκτοτε έχει αναπτύξει και διατηρεί όλους τους προσωπικούς, φιλικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς στην Κύπρο. Το 2002 πολιτογραφήθηκε ως Κύπριος πολίτης. Το 2003, μετά από δέκα χρόνια γάμου, ο εν λόγω γάμος λύθηκε, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζαν στη μεταξύ τους σχέση.

Tο 2007, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε διάταγμα στέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας από τον Nashat Moner Lofty Matry, με την πρόφαση ότι η απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας έγινε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις και απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων, στη βάση ότι στην αίτηση διαζυγίου που είχε υποβάλει, ο αναφερόμενος ανέφερε ότι βρισκόταν σε διάσταση με την τότε Κύπρια σύζυγό του από το 2001, δηλαδή πριν την πολιτογράφησή του.

Ο Nashat Moner Lofty Matry αναφέρει πως η πιο πάνω δήλωση έγινε εκ παραδρομής από τους δικηγόρους του και έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η έφεσή του εναντίον αυτής της απόφασης. Παράλληλα, η ΚΙΣΑ έχει υποβάλει εκ μέρους του αίτημα για να του παραχωρηθεί άδεια μετανάστευσης στην Κύπρο, χωρίς να έχει λάβει απάντηση σχετικά μέχρι σήμερα.

Tον περασμένο Φεβρουάριο, ο Nashat Moner Lofty Matry συνελήφθηκε από την αστυνομία επειδή δεν είχε στην κατοχή του άδεια διαμονής. Έκτοτε, κρατείται με σκοπό την απέλασή του στην Αίγυπτο στη βάση διαταγμάτων κράτησης και απέλασης. Πρόσφατα,  ο Nashat Moner Lofty Matry  προσέφυγε στη δικαιοσύνη ενάντια στην κράτησή του και στις 30 Ιουλίου  εκδόθηκε ένταλμα Habeas Corpus με το οποίο διατάχθηκε η άμεση απελευθέρωσή του. Τη μέρα έκδοσης του εντάλματος και κατά την έξοδό του από την αίθουσα του δικαστηρίου, του επιδόθηκε νέο διάταγμα κράτησης και απέλασης και οδηγήθηκε και πάλι στα αστυνομικά κρατητήρια, χωρίς στην ουσία να αφεθεί ελεύθερος και χωρίς στην πραγματικότητα οι αρμόδιες αρχές να εκτελέσουν και/ή να υπακούσουν την απόφαση του Δικαστηρίου για άμεση απελευθέρωσή του.   

Ο αναφερόμενος ουδέποτε ειδοποιήθηκε  ότι πρέπει να εγκαταλείψει τη Δημοκρατία πριν τη σύλληψή του και συνελήφθηκε και κρατείται από το Φεβρουάριο με σκοπό την απέλασή του, ενώ αίτημά του για παραχώρηση άδειας μετανάστευσης εκκρεμεί από το 2008. Περαιτέρω, οι ίδιες οι αρχές της Κ.Δ. τον έχουν ουσιαστικά μετατρέψει από Κύπριο πολίτη σε μετανάστη χωρίς χαρτιά, αφού του στέρησαν την ιδιότητα του Κύπριου πολίτη χωρίς να αναμένουν το αποτέλεσμα των ένδικων μέσων που έχει ασκήσει και χωρίς να του απαντήσουν στο αίτημά του για άδεια μετανάστευσης. Στη συνέχεια και παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άμεση απελευθέρωση του αναφερομένου, οι αρχές της Κ.Δ., παρακούοντας ουσιαστικά το Ανώτατο Δικαστήριο, προέβησαν εκ νέου σε σύλληψη και κράτησή του, συνεχίζοντας να του στερούν την ελευθερία του παράνομα.

Ακόμα, η απόφαση των αρμόδιων αρχών για απέλαση του αναφερομένου μετά από 22 χρόνια διαμονής στην Κύπρο αποτελεί καταστρατήγηση του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή, όπως αυτό προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., ενώ καμία από τις προϋποθέσεις νόμιμης επέμβασης στο εν λόγω δικαίωμα δεν συντρέχει. O παραπονούμενος έχει επίσης καταχωρήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετική αίτηση, η οποία εκκρεμεί προς εξέταση.

Η ΚΙΣΑ καταδικάζει για μία ακόμα φορά τις ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Μετανάστευσης για σύλληψη και κράτηση προς απέλαση ενός προσώπου χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε νομική βάση,  κατά παράβαση δικαστικής απόφασης για απελευθέρωση του εν λόγω προσώπου, από το οποίο μάλιστα έχει αφαιρεθεί η ιδιότητα του Κύπριου πολίτη ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση σχετικής αίτησης ενώπιον εθνικών δικαστηρίων και στο ΕΔΑΔ. Θεωρούμε πως η εν λόγω υπόθεση καταδεικνύει για μία ακόμα φορά τον τρόπο με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία μεταχειρίζεται τα πρόσωπα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ακόμα και όταν αυτά διαμένουν πέραν των 20 χρόνων στην Κύπρο και ενώ έχουν πολιτογραφηθεί ως Κύπριοι/ες πολίτες/ιδες.

 

no-more-deportations

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!