ga('send', 'pageview');

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό απέστειλε προς τους υποψήφιους για την προεδρία ερωτηματολόγιο σε θέματα που άπτονται της μετανάστευσης και του ασύλου, της ίσης μεταχείρισης και ένταξης των μεταναστριών/ών και προσφύγων, της καταπολέμησης του εθνικισμού, του ρατσισμού, της ρητορικής και εγκλημάτων μίσους, καθώς και έναρξης δημόσιου διαλόγου-διαβούλευσης για διαφοροποίηση του μεταναστευτικού μοντέλου της Κύπρου. Με το ερωτηματολόγιο, η ΚΙΣΑ επιδίωξε να φέρει στο προσκήνιο τις προγραμματικές θέσεις και πολιτικές των υποψηφίων προέδρων στους πιο πάνω σημαντικούς τομείς, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες αλλά και αντανακλούν στην ανταπόκριση της Κύπρου στις αρχές της ισότητας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.

Από τους δύο τελικούς διεκδικητές της προεδρίας στο ερωτηματολόγιο της ΚΙΣΑ απάντησε μόνο ο κ. Σταύρος Μαλάς. Στην ανταπόκρισή του, ο κ. Μαλάς μας παραπέμπει στο προεκλογικό του πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνεται η θεματική «Μετανάστευση και Άσυλο», όπου τονίζεται πως είναι ανάγκη η «διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, σύμφωνης με το διεθνές δίκαιο, πολιτικής ασύλου και μεταναστευτικής πολιτικής, που θα διαμορφώνει συνθήκες συμπερίληψης και όχι αποκλεισμού των μεταναστών και των προσφύγων». Σ’ αυτό το πλαίσιο, μας διαβεβαιώνει ο κ. Μαλάς, άλλα θέματα που τίθενται στο ερωτηματολόγιο της ΚΙΣΑ θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με όλους τους φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.

Σε αντίθεση με τη σπουδή με την οποία έσπευσε να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο του ΕΛΑΜ, και παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις μας προς το επιτελείο του, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης δεν έχει απαντήσει στο ερωτηματολόγιο της ΚΙΣΑ. Γεγονός που δεν μας ξενίζει, αφού η μοναδική αναφορά στο προεκλογικό του πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι ότι «συγκεντρώσαμε όλη την στήριξη που δίνει το κράτος σε κάθε δικαιούχο σε ένα μόνον σημείο, αποτρέποντας την κατάχρηση του συστήματος και θεσπίζοντας δίκαιο κράτος πρόνοιας. Με την εισαγωγή του θεσμού των δελτίων κουπονιών αντί χρημάτων έχουμε πετύχει την ανάσχεση της κατάχρησης του συστήματος από μετανάστες». Για να καταλήξει στη διαβεβαίωση ότι «Η δαπάνη για αιτητές πολιτικού ασύλου μειώθηκε σε 783,000 το 2016 από 10.1 εκ. που ήταν το 2011».

Είναι εμφανές από τα πιο πάνω ότι οι θέσεις και πολιτικές των δυο υποψηφίων για την προεδρία διαφέρουν κατά πολύ και στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου. Από τη μια, το πρόγραμμα του κ. Αναστασιάδη επιβεβαιώνει ότι οι θέσεις και πολιτικές του σε τυχόν νέα προεδρία θα στοχεύουν όπως και στην προηγούμενη διακυβέρνησή του στην παραπέρα παραβίαση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων των  μεταναστριών/μεταναστών και προσφύγων. Είναι επίσης σημαντικό ότι η μοναδική σχετική αναφορά στο προεκλογικό του πρόγραμμα χαϊδεύει τα αυτιά ακροδεξιών και εθνικιστικών στοιχείων και πολιτικών που περιφέρουν τον εθνικισμό και το ρατσισμό τους ανενόχλητοι ως ανώτατη πατριωτική αρετή, προωθώντας έτσι τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους εναντίον μεταναστών και προσφύγων αλλά και κατά Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας.

Από την άλλη, έχουμε την υποψηφιότητα του κ. Μαλά, του οποίου οι «πολιτικές που θα εφαρμόσει για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εδράζονται στο σεβασμό της αρχής της ισότητας», προωθώντας συγκεκριμένα μέτρα που θα συνδράμουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα εθνικά σχέδια δράσης για ένταξη των μεταναστών και για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της ρητορικής/εγκλημάτων μίσους, η ενίσχυση της καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων για σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευση και προστασία των θυμάτων εμπορίας, καθώς και η κύρωση της Σύμβασης 189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Οικιακές Εργαζόμενες, και της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών/τριών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους.

Η ΚΙΣΑ, στο πλαίσιο του οράματος και της δράσης της για την προώθηση της ισότητας και της δημιουργίας μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς που δίνει τη δυνατότητα και ενθαρρύνει την ίση και ενεργή συμμετοχή όλων των ανθρώπων,  ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε διαφορετικότητα, καθεστώς διαμονής και υπηκοότητα, θέτει υπόψη των μελών και φίλων της τις πιο πάνω θέσεις ως οδηγό για τις εκλογές της Κυριακής.

Διοικητικό Συμβούλιο

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!