ga('send', 'pageview');

Ajanib_Phil_Gov_28022015 (1)

Το Υπουργείο προσπαθεί να δικαιολογήσει τη μη συμμόρφωση με το προσφυγικό δίκαιο

Tο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) προσπάθησε με δηλώσεις του στον ημερήσιο Τύπο[i] να δικαιολογήσει την άρνησή του να παραχωρήσει καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα, παρά το γεγονός ότι  πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, στους απάτριδες Κούρδους της Συρίας (Ατζιανίπ) οι οποίοι διαμαρτύρονται σε αντίσκηνα μπροστά από το υπουργείο από τον περασμένο Οκτώβρη, τόσο για τη μη παραχώρηση του καθεστώτος αυτού αλλά και για τη χρόνια καθυστέρηση (πέραν των 7 χρόνων) εξέτασης των αιτήσεών τους για άσυλο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ΥΠΕΣ δήλωσε ότι «η συμπληρωματική προστασία που τους δίνεται δεν είναι κατώτερη από το καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα». Η ΚΙΣΑ εκτιμά ότι το ΥΠΕΣ με τη συγκεκριμένη δήλωση παραπληροφορεί και παραπλανεί τόσο τους ίδιους τους πρόσφυγες όσο και την κοινή γνώμη ευρύτερα, αφού ασφαλώς και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο καθεστώτων. Το καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα παρέχει μεταξύ άλλων μεγαλύτερη προστασία από τυχόν ανάκλησή του από τις Αρχές καθώς και τυχόν απαγορευμένη από το προσφυγικό δίκαιο επαναπροώθησή τους, άμεση πρόσβαση σε έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο και δικαίωμα σε οικογενειακή επανένωση.   Εξάλλου, αν τα δύο καθεστώτα είναι τα ίδια, γιατί το ΥΠΕΣ επιλέγει να παραχωρήσει συμπληρωματική προστασία;

Επιπλέον, όπως ισχυρίζεται το ΥΠΕΣ στο  δημοσίευμα, «δεν έχουν δικαίωμα οι Ατζιανίπ σε καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα επειδή δεν παραβιάζονται σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματά από τις συριακές Αρχές λόγω της ιδιότητάς τους ως απάτριδες Κούρδοι. Πέρα από την πολύ σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των Ατζανίμπ ως απάτριδες  από τις συριακές Αρχές, η οποία έχει καταγραφεί τόσο στο παρελθόν όσο και πρόσφατα από πολλούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων[ii], οι Κούρδοι αποτελούν σήμερα σημαντικό στόχο από παρακρατικές ομάδες όπως το Ισλαμικό Κράτος[iii]

Η ΚΙΣΑ θεωρεί απαράδεκτους και προσβλητικούς τους ισχυρισμούς του ΥΠΕΣ «πως οι διαμαρτυρόμενοι δεν ανήκουν όλοι τους σε αυτή την κοινωνική ομάδα (Ατζιανίπ)», αποκαλώντας τους στην ουσία ψεύτες. Η ΚΙΣΑ καλεί το ΥΠΕΣ να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του και να υποδείξει έστω και έναν από τους διαμαρτυρόμενους απάτριδες Κούρδους της Συρίας που δεν έχει την ιδιότητα τού Ατζιανίπ.

Τέλος, το ΥΠΕΣ ισχυρίζεται ότι «η πολιτογράφηση αυτών των ατόμων από μέρους της συριακής Κυβέρνησης όντως έγινε» και ότι«πρέπει να διερευνηθεί εάν σε αυτή τη διαδικασία είχαν πρόσβαση στη συριακή Πρεσβεία στην Κύπρο». Η ΚΙΣΑ εκτιμά ότι η δήλωση αυτή συνιστά στην ουσία παραδοχή των Αρχών ότι δεν προέβησαν σε ολοκληρωμένη έρευνα πριν από τη λήψη  της απόφασής τους για «συμπληρωματική προστασία» και χωρίς να λάβουν υπόψη ότι  η υπηκοότητα δόθηκε μόνο σε ένα ποσοστό Ατζιανίπ[iv] με την προϋπόθεση ότι διέμεναν τη συγκεκριμένη περίοδο στη Συρία και δεν θεωρούνταν αντικαθεστωτικοί, αφού οι αντικαθεστωτικοί περνούν από συνέντευξη των μυστικών υπηρεσιών.

Η ΚΙΣΑ καλεί:

  • Tο Υπουργείο Εσωτερικών να επανεξετάσει την απόφασή του για μη παραχώρηση του καθεστώτος αναγνωρισμένου πρόσφυγα στους απάτριδες Κούρδους από τη Συρία, στη βάση ολοκληρωμένης διερεύνησης των δεδομένων[v] για τη δίωξη και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.
  • Tο Γραφείο στην Κύπρο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Προσφύγων να τοποθετηθεί αναφορικά με την όλη στάση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία πλήττει σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων αυτών.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ


[i] Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 28.02.2015, σελ 21: ΥΠ.ΕΣ: Μπορεί να παραχωρηθεί διεθνής προστασία https://digital.philenews.com/Modules/Subscription/Viewers/ViewIssue.aspx?eiId=rHXh1noTops%3d .

[ii] ‘A wasted decade’-2010 Human Rights Watch http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0710webwcover.pdf

‘Humans Rights Issues concerning Kurds in Syria’-2010 https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/FF03AB63-10A5-4467-A038-20FE46B74CE8/0/Syrienrapport2010pdf.pdf , ‘Buried Alive’-2006 https://www.refintl.org/sites/default/files/BuriedAlive.pdf

[iii] http://www.refworld.org/pdfid/544e446d4.pdf.

[iv] Σημείο 20. 26 http://www.refworld.org/docid/523978404.html

[v]Σημείο 3.17, 3.17.6 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/310186/Syria_operational_guidance_2014.pdf

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!