ga('send', 'pageview');

adapted-draft-agenda-fin-1-1

Το Ευρωπαϊκό έργο «Τέρμα στην Κακοποίηση» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση του συνεδρίου «Διαμορφώνοντας την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Ατζέντα από τα κάτω προς τα πάνω» , που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016, 08:30: – 17:15, στη Δημοσιογραφική Εστία. Το συνέδριο, το οποίο φιλοξενεί η ΚΙΣΑ –Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό ως εταίρος του έργου, αποσκοπεί στο να συζητήσει πως η απόκτηση βασικών νομικών γνώσεων και δεξιοτήτων  από τις νέες/ους μετανάστριες/τες , ειδικότερα σε σχέση με τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό στη βάση του φύλου, θα συμβάλει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και κοινωνικής ένταξης τους και, επομένως, θα ενισχύσει τη χειραφέτηση τους.

Οι νέοι και νέες από μειονοτικές εθνοτικές ομάδες είναι ιδιαίτερα περιθωριοποιημένοι/ες στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έχοντας υπόψη αυτή την πραγματικότητα, το συνέδριο στοχεύει να ασχοληθεί με το θετικό αντίκτυπο της απόκτησης των νομικών γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων στη βάση μιας προσέγγισης όπου ηγούνται οι νέες και νέοι,  και την αναγωγή τους ως βασική κοινωνική δεξιότητα στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, έρευνες υποστηρίζουν ότι όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν βασικές νομικές γνώσεις για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας, όχι μόνο δημιουργούνται καλύτερες ευκαιρίες γι αυτές/αυτούς, αλλά αποφεύγεται επίσης η αναίτια προσφυγή σε δημόσιες υπηρεσίες . Τα θέματα του συνεδρίου θα συζητηθούν στο πλαίσιο  της σημαντικότητας της βελτίωσης των νομικών γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων  και του κενού που ακόμη δεν έχει αντιμετωπιστεί στους τομείς της κατάρτισης των νέων, της εκπαίδευσης και της νεολαίας.

To συνέδριο θα χαιρετήσουν ο κύριος Γίωργος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η κυρία Λήδα Κουρσουμπά, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, και η κυρία Ανθούλα Παπαδοπούλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΙΣΑ. Στην κεντρική ομιλία του συνεδρίου, ο Δρ Θίο Γαβριηλίδης, ιδρυτής και Διευθυντής του IARS International Institute (επικεφαλής εταίρος), θα παρουσιάσει του έργο «Τέρμα στην Κακοποίηση» και τη δημοσίευση της έρευνας:  «Η φωνή μου – Tα Δικαιώματα μου: Νέοι και νέες, περιθωριοποιημένοι/ες και ενδυναμωμένοι/ες από το νόμο».

Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου θα εστιάσει κυρίως στις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και νέες από περιθωριοποιημένες εθνικές ομάδες και στο ρόλο των εκπαιδευτικών πολιτικών και συστημάτων καθώς και  της νομικής κατάρτισης για την ενδυνάμωση ή αποδυνάμωσή τους. Στη δεύτερη ενότητα, οι εταίροι του έργου θα παρέχουν στους συμμετέχοντες την εθνική οπτική  τους γωνία μέσα από την παρουσίαση των εθνικών εκθέσεων της έρευνας, ενώ η τρίτη και τελευταία ενότητα του συνεδρίου θα επιχειρήσει να συζητήσει πιθανές εισηγήσεις και προοπτικές για το μέλλον. Ανάμεσα στους/τις ομιλητές/τριες του συνεδρίου περιλαμβάνονται επίσης ακαδημαϊκοί, νομικοί εμπειρογνώμονες καθώς και νέοι και νέες με μεταναστευτική καταγωγή ή υπόβαθρο. Μπορείτε να δείτε την ημερήσια διάταξη του συνεδρίου εδώ.

Το τριετές έργο Τέρμα στην Κακοποίηση συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία του IARS International Institute (ΗΒ) και σε συνεργασία με τις οργανώσεις Anziani e Non Solo (Ιταλία), ΚΙΣΑ (Κύπρος), Romanian U.S. Alumni Association (Ρουμανία) και SIP (Πολωνία).

Το έργο στοχεύει να δημιουργήσει, στηρίξει, αναπτύξει και εξυπηρετήσει στρατηγικές συνεργασίες υπό την ηγεσία της νεολαίας στον τομέα της κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που θα επιτρέψουν την καλύτερη ένταξη των περιθωριοποιημένων μεταναστών/στριών και άλλων ευάλωτων νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κακομεταχείρηση και τον αποκλεισμό στη βάση του φύλου. Το έργο στοχεύει επίσης στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους νέους και τις νέες που θα βελτιώσουν το τους καθιστούν γνώστες νομικών ζητημάτων, προκειμένου να ενδυναμωθούν στην προσπάθεια διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο ή εάν ενδιαφέρεται να συμμετάσχετε σε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΚΙΣΑ μέσω email ή τηλεφωνικά στο info@kisa.org.cy ή 22878181.

adapted-draft-agenda-fin-1-3

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!