ga('send', 'pageview');

24855626-violation-of-human-rights-in-russia

Η ΚΙΣΑ καταδικάζει την κατάφωρη παραβίαση της πιο σημαντικής αρχής του διεθνούς εθιμικού αλλά και ευρωπαϊκού δικαίου από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτήν της απαγόρευσης της επαναπροώθησης προσώπου σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος αυτό να υποστεί δίωξη για λόγους φύλου, φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, ιδιότητας μέλους συγκεκριμένου κοινωνικού συνόλου ή πολιτικών αντιλήψεων ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία.

Η έκδοση της Νataliya Konovalova στις Ρωσικές αρχές, την Κυριακή 15/11/2015, ενώ εκκρεμούσε η εξέταση της αίτησης ασύλου της και η έκδοση τελικής απόφασης επί του εν λόγω αιτήματος, δεν συνιστά τίποτε άλλο από κατάφωρη παραβίαση της πιο πάνω βασικής αρχής, την οποία με λύπη μας παρατηρούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων είναι έτοιμη να θυσιάσει. Φαίνεται ότι παρά τα δεκαπέντε χρόνια που η Δημοκρατία εφαρμόζει τη Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, η εν λόγω αρχή δεν έχει ακόμη εμπεδωθεί.

Το επιχείρημα του κράτους ότι ο φόβος δίωξης της Konovalova εξετάστηκε και απορρίφθηκε από το Δικαστήριο δεν ευσταθεί αφού το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση έκδοσης δεν εξέτασε όλα τα ζητήματα για τα οποία η Konovalova αιτήθηκε άσυλο. Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο στην αίτηση Habeas Corpus αρνήθηκε ότι έχει την οποιαδήποτε εξουσία να εξετάσει τέτοια ζητήματα.  Είναι φανερό ότι το σύστημα διεθνούς προστασίας πάσχει και εφαρμόζεται κατά το δοκούν σε αντίθεση με τις αρχές τις αμεροληψίας και ανεξαρτησίας που πρέπει να διέπουν την εξέταση αιτήσεων ασύλου από όλες τις αρχές της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων των Δικαστηρίων.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, ο λειτουργός της Υπηρεσίας Ασύλου ο οποίος εξέτασε την αίτηση του εν λόγω προσώπου, εισηγήθηκε να της παραχωρηθεί καθεστώτος προστασίας, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπήρχαν βάσιμες ανησυχίες για τις συνέπειες μια πιθανής έκδοσης της στη Ρωσία. Παρόλα αυτά, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύλου αγνόησε τις σχετικές εισηγήσεις, απορρίπτοντας την αίτηση της Konovalova σε πρώτο βαθμό. Το γεγονός αυτό, ενισχύει την άποψη ότι η εν λόγω αιτήτρια ασύλου εκδόθηκε στη Ρωσία λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων. Παράλληλα, τεράστια ερωτηματικά και προβληματισμοί εγείρονται από τη στάση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου στη διαχείριση της όλης υπόθεσης δεδομένης της ευθύνης του όσο αφορά την παραμονή των αιτητών ασύλου στη Δημοκρατία μέχρι και την έκδοση τελικής απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το πιο τραγικό είναι ότι, παρά την αποδοχή της αρμοδιότητας για εξέταση του αιτήματος για άσυλο της Konovalova από τη Γερμανία σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου, αυτή επέλεξε να παραμείνει στην Κύπρο όπου βρίσκεται και η οικογένειά της, πιστεύοντας ότι οι Κυπριακές αρχές θα εφάρμοζαν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Αποτέλεσμα της απόφασης της, είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Ρωσικές φυλακές μετά την παράδοσή της. Σήμερα, η Konovalova βρίσκεται υπό κράτηση σε κάποιες Ρωσικές φυλακές της Μόσχας στις οποίες οι συνθήκες κράτησης έχουν κατ΄ επανάληψη κριθεί στο ΕΔΑΔ ότι συνιστούν απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση.

Περαιτέρω, παρά τα επιχειρήματα των Κυπριακών αρχών και Δικαστηρίων ότι η Konovalova θα έχει δίκαιη δίκη εάν αποδοθεί στη Ρωσία, μέχρι σήμερα έχει απαγορευθεί στους δικηγόρους της οποιαδήποτε πρόσβαση στην πελάτισσά τους και δεν τους ενημερώνουν ως προς το που ακριβώς την κρατούν. Τονίζουμε ότι η πρόσβαση σε δικηγόρο αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!