ga('send', 'pageview');

w_150_2015_01_17_21_18_05images_53cf3f1d658ab_54ba7b60aa54a

Έξι ημέρες μετά την  καταγγελία της ΚΙΣΑ για τη σοβαρή κατάσταση των θυμάτων εμπορίας προσώπων και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους από τις Αρχές,  ένα νέο ανησυχητικό περιστατικό κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη προστασίας των θυμάτων.

Χθες  γύρω  στα μεσάνυκτα  ξέσπασε πυρκαγιά σε κτήριο στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, στο οποίο διαμένουν περίπου 20 θύματα εμπορίας προσώπων. Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις  για κακόβουλη ενέργεια. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο διάδρομο έξω από διαμέρισμα όπου διέμενε γυναίκα-αναγνωρισμένο θύμα εμπορίας προσώπων μαζί με  το παιδί της. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα θύμα.

Το περιστατικό  εντείνει τις ανησυχίες της ΚΙΣΑ σε σχέση με το σοβαρό έλλειμμα για την προστασία, ευημερία και ένταξη των θυμάτων εμπορίας προσώπων στην Κύπρο. Για πολλά χρόνια τώρα και ιδιαίτερα κατά τα τελευταία τρία χρόνια, στο πλαίσιο της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ) (της οποίας η ΚΙΣΑ είναι μέλος, μαζί και με άλλες ΜΚΟ), η ΚΙΣΑ έχει καταβάλει προσπάθειες να βάλει στην ημερήσια διάταξη τις επείγουσες ανάγκες των θυμάτων. Επιπρόσθετα, η ΚΙΣΑ σε συνεργασία με τις άλλες ΜΚΟ μέλη της ΠΣΟ υπέβαλε υπόμνημα, το οποίο περιελάμβανε ανάλυση των προβλημάτων και των αντίξοων συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα θύματα εμπορίας προσώπων όπως και προτάσεις για την επίλυσή τους. Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ανταποκριθεί στις σοβαρές ανησυχίες των ΜΚΟ, ούτε και έχει συγκαλέσει συνεδρία για τη συζήτηση των προβλημάτων των θυμάτων.

Επί πλέον, στη Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα συζητιούνται εδώ και χρόνια χωρίς αποτέλεσμα κανονισμοί λειτουργίας καταφυγίων, οι οποία αναμένεται να διασφαλίσουν  τη λειτουργία τους στη βάση κατάλληλων προδιαγραφών, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα.

Η ΚΙΣΑ εκτιμά ότι ευθύνη φέρουν και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, έχουν  την ευθύνη για διασφάλιση της πρόσβασης των θυμάτων σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη και γενικά για την ευημερία τους. Στην Κύπρο υπάρχει μόνο ένα κρατικό καταφύγιο για γυναίκες που έχουν βιώσει εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για άλλα θύματα εμπορίας προσώπων, ιδιαίτερα για εργασιακή εκμετάλλευση.  Παρά το γεγονός ότι το κρατικό καταφύγιο παρέμεινε κλειστό για ένα χρόνο επειδή, όπως ισχυρίζονται οι Αρχές, δεν υπήρχαν γυναίκες θύματα εμπορίας, δεν χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση άλλων θυμάτων  εμπορίας προσώπων εργασιακής εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα  ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις να επωμιστούν την εξασφάλιση στέγασης των θυμάτων.

Ενόψη του  προκείμενου περιστατικού της πυρκαγιά αλλά και των εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών  που αντιμετωπίζουν τα θύματα εμπορίας προσώπων στην Κύπρο, η ΚΙΣΑ καλεί:

  • Τον υπουργό Εσωτερικών να συγκαλέσει επειγόντως συνεδρία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας για συζήτηση των  ζητημάτων αυτών  και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
  • Οι υπηρεσίες που δίνονται και τα καταφύγια στα θύματα εμπορίας προσώπων από τους διάφορους φορείς να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία και ευημερία των θυμάτων.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!