ga('send', 'pageview');

Tην Παρασκευή (07/04/17), απάτριδες Κούρδοι και Κούρδισσες της Συρίας (Ατζιανίπ), αποφάσισαν να κατέλθουν εκ νέου σε διαμαρτυρία με στόχο να προωθηθεί η επανεξέταση των αιτήσεων τους για απόκτηση  της Κυπριακής υπηκοότητας. Οι διαμαρτυρόμενες/οι έχουν τοποθετήσει αντίσκηνα έξω από το προεδρικό, καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επέμβει προκειμένου το Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί σε επανεξέταση της αναιτιολόγητης και αυθαίρετης απόρριψης των αιτήσεων τους.  Οι υπογράφουσες ΜΚΟ θεωρούν τα αιτήματα των διαμαρτυρόμενων δικαιολογημένα και στηρίζουν τον αγώνα τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα αγωνίζονται για περισσότερα από 2 χρόνια για πρόσβαση στα δικαιώματα τους και ότι στις 18η Μαΐου 2015 ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, επικαλούμενοι την άκαμπτη στάση των αρμόδιων αρχών για παραχώρηση του καθεστώτος του αναγνωρισμένου πρόσφυγα, τους προέτρεψαν να υποβάλουν αιτήσεις για απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας. Μάλιστα τότε, τρεις εκ των διαμαρτυρομένων,  έλαβαν την υπηκοότητα  ενώ το Υπουργείο πρότεινε στα υπόλοιπα άτομα, να υποβάλουν αιτήσεις για υπηκοότητα μετά την πάροδο ενός χρόνου όταν και θα συμπλήρωναν τον απαραίτητο χρόνο διαμονής στη Δημοκρατία.

Σε μία προσπάθεια μεσολάβησης προκειμένου να επιλυθούν τα μακροχρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω πρόσφυγες, η ομάδα των τεσσάρων ΜΚΟ απέστειλε την περασμένη Τρίτη (11/04/17) κοινή επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών,  στην οποία αναφέρουν ότι η απόφαση απόρριψης των αιτήσεων τους για πολιτογράφηση  ημερομηνίας  27/03/17, χρήζει αναθεώρησης, τόσο από τη νομική πτυχή όσο και την ανθρωπιστική, καλώντας το Υπουργείο να προχωρήσει στην επανεξέταση τους.

Περαιτέρω στην επιστολή των ΜΚΟ αναφέρεται ότι η απορριπτική απόφαση λήφθηκε βεβιασμένα και υπό πίεση καθώς και ότι πάσχει  για τους εξής λόγους:

  • Eκδόθηκε συλλογική απόφαση επί ατομικών αιτήσεων.
  • Η συλλογική απόφαση βασίστηκε σε μια γενική αξιολόγηση και αιτιολόγηση, αντί για ατομική όπως προνοούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις. Για παράδειγμα, το Υπουργείο επικαλείται ότι  μερικοί από τους αιτούντες δεν γνωρίζουν Ελληνικά και επομένως δεν έχουν ενταχθεί στην τοπική κοινωνία, αγνοώντας το γεγονός ότι οι υπόλοιποι μιλούν πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα.
  • Στην απόφαση αναφέρονται στοιχεία που δεν ισχύουν ή/και δεν ισχύουν για όλα τα μέλη της οικογένειας. Για παράδειγμα όλοι και όλες τηρούν τις απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις για απόκτηση της υπηκοότητας, συμπεριλαμβανομένης και της νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία τουλάχιστον για πέντε χρόνια.

Το πλέον αντιφατικό σημείο στην επιστολή του Υπουργείου αποτελεί το γεγονός ότι αναγνωρίζεται μεν ότι τα εν λόγω άτομα βρίσκονται στην Κύπρο «ουσιαστικά εγκλωβισμένοι, χωρίς διαβατήρια και χωρίς προοπτική καλύτερης διαβίωσης», τους αρνούνται δε οποιαδήποτε έξοδο διαφυγής από τις απαράδεκτες συνθήκες στις οποίες ζουν για περισσότερο από επτά χρόνια.

Στη βάση των πιο πάνω, οι υπογράφουσες ΜΚΟ καλούν:

  • To Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει σε άμεση επανεξέταση των αιτήσεων των απάτριδων Κούρδων και Κούρδισσων για απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας.
  • Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μεσολαβήσει προκειμένου να τερματιστεί η ταλαιπωρία των εν λόγω ατόμων.

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!