ga('send', 'pageview');

DDDD

Στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πλαίσιο Συνεταιρισμού με τρίτες χώρες. Η Ανακοίνωση προτείνει μια προσέγγιση που σκοπεί να χρησιμοποιήσει υπάρχοντα εργαλεία εξωτερικής συνεργασίας της ΕΕ και Κρατών-Μελών για να αναχαιτίσει τη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Οι υπογράφουσες οργανώσεις εκφράζουν τη βαθειά ανησυχία τους για την κατεύθυνση που τροχοδρομεί η ΕΕ με την αποτροπή και επιστροφή μεταναστών/ριών τον κύριο στόχο των σχέσεων της Ένωσης με τρίτες χώρες. Γενικότερα, αυτό το νέο Πλαίσιο Συνεταιρισμού διακινδυνεύει να εδραιώσει τη στροφή προς μια εξωτερική πολιτική που υπηρετεί ένα και μόνο συγκεκριμένο στόχο, τον περιορισμό της μετανάστευσης, σε βάρος της Ευρωπαϊκής αξιοπιστίας και μόχλευσης για υπεράσπιση θεμελιωδών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η προτεινόμενη προσέγγιση είναι εμπνευσμένη από τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, η οποία, παρά το ότι σερβίρεται ως πετυχημένο παράδειγμα συνεργασίας, στην πραγματικότητα έχει οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπων στο να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα κάτω από απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες. Αυτό έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τα παιδιά, με αποτέλεσμα εκατοντάδες ασυνόδευτων παιδιών να κρατούνται σε κλειστούς χώρους κράτησης στα νησιά ή να εξαναγκάζονται να κοιμούνται σε αστυνομικά κελιά στην Ελληνική ενδοχώρα. Οι ευρύτερες επιπτώσεις αυτής της πολιτικής δεν πρέπει να υποτιμούνται. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθούμε πως η Ευρώπη μπορεί να ζητά από τις χώρες-εταίρους της να κρατούν τις πόρτες τους ανοικτές, να φιλοξενούν μεγάλους προσφυγικούς πληθυσμούς και να αποτρέπουν περαιτέρω μετακινήσεις, ενώ ταυτόχρονα Κράτη-Μέλη αρνούνται να επιμεριστούν το μερίδιο της ευθύνης τους για την προστασία των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το δικαίωμα στο άσυλο υπονομεύεται σημαντικά και θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο για αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες να αναζητήσουν διεθνή προστασία.

Η πρόταση της Επιτροπής παραγνωρίζει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για την αναποτελεσματικότητα των στρατηγικών αποτροπής που στοχεύουν στο να σταματήσουν τη μετανάστευση. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο δεν θα «κάμψει το επιχειρηματικό μοντέλο» των διακινητών αλλά θα αυξήσει τον ανθρώπινο πόνο ενόσω οι άνθρωποι θα εξαναγκάζονται να ακολουθούν πιο επικίνδυνες διαδρομές. Πρόσθετα, παρά τη δεδηλωμένη δέσμευση σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης, δεν προβλέπονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις ότι όντως θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και ότι θα εγκαθιδρυθούν μηχανισμοί προστασίας. Ως αποτέλεσμα, άνθρωποι θα διατρέχουν τον κίνδυνο απέλασης σε χώρες όπου δεν υπάρχει εγγύηση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ευθύνη για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν τελειώνει στα σύνορα της Ευρώπης.  

Με μεγάλη απογοήτευση βλέπουμε ότι για ακόμα μια φορά η έμφαση στην αποτροπή δεν αφήνει περιθώρια δέσμευσης για άνοιγμα ασφαλών και κανονικών διόδων προς την Ευρώπη για τους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας όπως και για άλλους/ες μετανάστες/ριες, π.χ. μέσω επανεγκατάστασης, σχέδια για ανθρωπιστική βίζα, οικογενειακή επανένωση, βίζα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, κινητικότητα εργατικού δυναμικού και χαλάρωση του καθεστώτος βίζας.

Η επανεγκατάσταση, η κινητικότητα εργατικού δυναμικού και η χαλάρωση του καθεστώτος βίζας  αναφέρονται μόνο ως μοχλός πίεσης σε μια προσέγγιση ανταλλαγμάτων με τις χώρες εταίρους.

Άλλη μια σοβαρή ανησυχία μας είναι και η χρηματοδότηση του προτεινόμενου Σχεδίου Συνεταιρισμού, η οποία αποτελεί ξεκάθαρο επανα-προσανατολισμό του προγράμματος βοήθειας για την ανάπτυξη της ΕΕ προς τον τερματισμό της μετανάστευσης. Πρόκειται για απαράδεκτη αντίφαση με τη δέσμευση που εμπεριέχεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας για χρήση της συνεργασίας για την ανάπτυξη με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας. Η αναπτυξιακή βοήθεια είναι προς όφελος των λαών που την έχουν ανάγκη και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να είναι διάφανη και σύμφωνη με σαφώς καθορισμένες αρχές, όπως οι αρχές της Busan για την αποτελεσματικότητα και οι αρχές του Παρισιού για την κυριότητα και ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές των χωρών εταίρων. Πρόσθετα, η συνομολόγηση συμφωνιών ‘διαχείρισης της μετανάστευσης’ με χώρες όπου υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι αντιπαραγωγική μακροπρόθεσμα –υποσκάπτοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά την υφήλιο και διαιωνίζοντας το φαύλο κύκλο της κακοποίησης και της καταπίεσης που εξαναγκάζει τους ανθρώπους να τρέπονται σε φυγή.

Η μετανάστευση γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους: οι άνθρωποι μπορεί να μετακινούνται σε αναζήτηση νέων ευκαιριών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή οικογενειακής επανένωσης, ενώ οι συγκρούσεις και η βία, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι κλιματικές αλλαγές, η φτώχεια και η ανεργία μπορούν επίσης να προκαλέσουν μετανάστευση και αναγκαστική εκτόπιση. Οποιαδήποτε συνεργασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή τη σύνθετη και πολύπλευρη πραγματικότητα, στη βάση στοιχείων και αναγκών, αλλά και  να διασφαλίζει ότι τα οφέλη της μετανάστευσης μεγιστοποιούνται και οι κίνδυνοι μετριάζονται.

Αν η ΕΕ θέλει να καλέσει για περισσότερη παγκόσμια αλληλεγγύη, θα πρέπει πρώτη να δώσει το σωστό παράδειγμα. Η ΕΕ, το όραμα της οποίας στηρίχθηκε στα χαλάσματα ενός καταστροφικού πολέμου, ετοιμάζεται να εισέλθει σ’ ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία της. Καλούμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιλέξουν ένα σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης που θα βασίζεται στα δικαιώματα και ένα βιώσιμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα, αντί να επιδιώξουν ένα ανέφικτο και απάνθρωπο στόχο, εγκαταλείποντας έτσι τις βασικές ιδρυτικές αρχές της ΕΕ.

Ως οργανώσεις και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιατρικής, μετανάστευσης και ανάπτυξης, και βασικοί εταίροι υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τρίτες χώρες, καλούμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να:

 

  1. Απορρίψουν την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αναπτύξουν μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη διαχείριση της μετανάστευσης,, στη βάση πραγματικών στοιχείων, σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και εμπειρογνώμονες.
  1. Διευκολύνουν την ασφαλή κινητικότητα με το άνοιγμα και ενίσχυση ασφαλών και κανονικών διόδων προς την Ευρώπη, τόσο για τους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας όσο και για άλλους/ες μετανάστες/ριες, περιλαμβανόμενης της επανεγκατάστασης, ανθρωπιστική βίζα, οικογενειακή επανένωση, κινητικότητα εργατικού δυναμικού για διάφορα επίπεδα εξειδίκευσης και φοιτητικές βίζες. Τα Κράτη-Μέλη πρέπει να δεσμευθούν με συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή ενός πλαισίου μετανάστευσης που ικανοποιεί τις ανάγκες των μεταναστών, αιτητών ασύλου και προσφύγων και των οικογενειών τους, καθώς και τις ανάγκες και υποχρεώσεις των Κρατών-Μελών.
  2. Αποκλείσουν κάθε όρο στη βάση δεικτών ελέγχου της μετανάστευσης κατά την κατανομή αναπτυξιακής βοήθειας προς τρίτες χώρες. Η αναπτυξιακή βοήθεια είναι εργαλείο καταπολέμησης της φτώχειας και της ανισότητας, και όχι για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Ευάλωτοι λαοί και πληθυσμοί δεν πρέπει να τιμωρούνται λόγω πολιτικών κυρίως προβληματισμών και ανησυχιών.
  1. Σταματήσουν όλες τις επανα-εισδοχές και απελάσεις ανθρώπων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες που παραβιάζουν –ή υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσουν– τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, περιλαμβανόμενης και της επανα-προώθησης.
  1. Διασφαλίσουν τη διαφάνεια στην ανάπτυξη των εργαλείων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και τη λογοδοσία για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εκπηγάζουν από τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ.
  1. Δεσμευθούν σε μια εξωτερική πολιτική και δράση που θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση παρατεταμένων κρίσεων. Ενώ η Ανακοίνωση αναφέρει την ανάγκη των γενεσιουργών αιτίων της εκτόπισης πληθυσμών σε μακροπρόθεσμη βάση, δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.

 

Υπογράφουσες οργανώσεις

 

1.       ACT Alliance EU
2.       ActionAid
3.       aditus foundation
4.       Afrique Culture Maroc
5.       Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme
6.       Aid Services
7.       Amnesty International
8.       Amycos
9.       Andalucía Acoge
10.   Asamblea de Cooperacion Por la Paz ACPP
11.   Asgi – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
12.   Asociacion por ti mujer
13.   Asociacion Salud y Familia – Spain
14.   Association for action against violence and trafficking in human beings-Open Gate La  Strada Macedonia.
15.   Association for the Social Support of Youth
16.   Ayuda en Acción
17.   British Refugee Council
18.   CAFOD
19.   Care International
20.   CCOO de Andalucia
21.   Centre for Youths Integrated Development.
22.   Centro de Investigaciones en Derechos Humanos PRO IGUAL
23.   ChildFund Alliance
24.   Church of Sweden
25.   Churches’ Commission for Migrants in Europe
26.   Citizens’ association for combating trafficking in human beings and all forms of gender-based violence
27.   CNCD-11.11.11
28.   Comisión Española de Ayuda al Refugiado –CEAR-
29.   Concern Worldwide
30.   CONCORD Europe
31.   CONCORD Sweden
32.   Conseil des Béninois de France
33.   Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic
34.   Coordinadora Andaluza de ONGD
35.   Coordinadora Cantabra de ONGD
36.   Coordinadora de ONGD de  la Región de Murcia
37.   Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias
38.   Coordinadora de ONGD España
39.   Coordinadora de ONGD Navarra
40.   Coordinadora Extremeña de ONGD
41.   Coordinadora Gallega de ONGD
42.   Coordinadora ONGD de Castilla y León
43.   Coordinadora Valenciana de ONGD
44.   Cordaid
45.   Detention Action
46.   Detention Forum
47.   Doctors of the World International network
48.   EU-CORD Network
49.   Eurochild
50.   EuroMed Rights
51.   European Association for the Defence of Human Rights
52.   European Council on Refugees and Exiles
53.   European Youth Forum
54.   Federación Aragonesa de ONGD
55.   Federación de Asociaciones de Derechos Humanos
56.   Federation of Christian NGOs in Italy
57.   FIACAT
58.   FIDH
59.   FIZ advocacy and support for migrant women and victims of trafficking
60.   Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
61.   Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations
62.   Fundacion 1º de Mayo de Comisiones Obreras
63.   Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional –APS-
64.   Greek Forum of Refugees
65.   Habitat for Humanity International, Europe, Middle East and Africa
66.   Handicap International
67.   Human Rights Watch
68.   Human Rights Without Frontiers
69.   Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo –ISCOD-
70.   InteRed
71.   INTERSOS
72.   Islamic Relief UK
73.   Jesuit Refugee Service Europe.
74.   Justice and Peace Netherlands
75.   KISA-Action for Equality, Support, Antiracism
76.   Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission
77.   La Strada International
78.   Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
79.   Le Monde des Possibles
80.   Macedonian Young Lawyers Association
81.   Menedék – Hungarian Association for Migrants
82.   Migrant Voice UK
83.   Migrants’ Rights Network
84.   Movimiento contra la Intolerancia
85.   Movimiento por la Paz –MPDL-
86.   Nasc, the Irish Immigrant Support Centre
87.   Norwegian Refugee Council
88.   Oxfam
89.   PAX
90.   Pax Christi International
91.   PICUM-Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
92.   Plan International EU office
93.   Platform Minors in exile / Plate-forme Mineurs en exil / Platform Kinderen op de vlucht (Belgium)
94.   Red Acoge
95.   Réseau de Compétences Solidaires – Groupement d’Economie Sociale et Solidaire  France – Europe – Afrique
96.   Réseau Immigration Développement Démocratie –  IDD
97.   Save the Children
98.   SOS Children’s Villages International
99.   SOS Racisme – Touche pas à mon pote
100.  Stichting LOS
101.  Swedish Refugee Advice Centre
102.  Télécoms Sans Frontières
103.  Terre des Hommes International Federation
104.  The International Federation of Social Workers European Region
105.  The International Rehabilitation Council for Torture victims
106.  the Norwegian Centre Against Racism
107.  Trócaire
108.  World Vision Brussels and EU Representation
109.  ZOA
Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!