ga('send', 'pageview');

Empty prison cell

Tην Τρίτη, 15/09/15, αντιπροσωπεία της ΚΙΣΑ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μεννόγεια και συνομίλησε με τους κρατούμενους, 42 εκ των οποίων βρίσκονται σε απεργία πείνας από τις 9 Σεπτεμβρίου. Πέραν του βασικού αιτήματος των απεργών για άμεση απελευθέρωση τους, οι ίδιοι στο παρών στάδιο, θεωρούν επιτακτική ανάγκη την έναρξη άμεσης επικοινωνίας με το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) για τη διαβίβαση των αιτημάτων τους. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους απεργούς,  παρά το ότι διανύουν την 8η ημέρα απεργίας πείνας, δεν τους έχει επισκεφτεί κανένας αξιωματούχος  του Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα ευρήματα της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της ΚΙΣΑ στη Μεννόγεια, επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι η πολιτική που ακολουθεί το ΤΑΠΜ είναι αντίθετη με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Επιστροφών (2008/115/ΕΚ), και της εθνικής νομοθεσίας.  Η φιλοσοφία της εν λόγω οδηγίας υποδηλώνει ότι η κράτηση πρέπει να θεωρείται ως έσχατο μέτρο που πρέπει να εφαρμόζεται μόνο εν τη απουσία οποιασδήποτε εναλλακτικής  λύσης και εφόσον οι αρχές του κράτους  έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση της απέλασης. Παρόλα αυτά, στη Μεννόγεια ακόμη κρατούνται παράνομα:

 • Αιτητές ασύλου.
 • Άτομα που εκκρεμούν οι υποθέσεις τους ενώπιων του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
 • Άτομα, που ο φάκελος τους για άσυλο έχει κλείσει χωρίς να εξεταστεί η ουσία της αίτησης τους για διεθνή προστασία.
 • Άτομα που δεν κατέχουν ταξιδιωτικά έγγραφα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να απελαθούν.
 • Άτομα που κρατούνται κατόπιν καταδίκης τους για μη σοβαρά αδικήματα και για τα οποία έχουν εκτίσει την ποινή τους.
 • Πολίτες της ΕΕ.
 • Άτομα που είναι μέλη οικογενειών Κύπριων ή Ευρωπαίων πολιτών.
 • Γονείς ανήλικων παιδιών που λόγω της κράτησης αλλά και σε περίπτωση  απέλασης, παραβιάζονται τα δικαιώματα των ίδιων των παιδιών.

Πέραν των πιο πάνω, οι κρατούμενοι εξέφρασαν παράπονα για τις συνθήκες κράτησης τους, και πιο συγκεκριμένα, για την ποιότητα και ποσότητα του φαγητού που τους παρέχεται. Ακόμη, εκφράστηκαν παράπονα για την ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που λαμβάνουν. Οι κρατούμενοι διαμαρτυρήθηκαν ιδιαίτερα για το γεγονός ότι, αφού μεταβούν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, οι γιατροί ενημερώνουν μόνο τους δεσμοφύλακες για τη διάγνωση, ενώ στους ίδιους δεν παρέχεται καμιά πληροφόρηση όσο αφορά την κατάσταση της υγείας τους.

Μετά και τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η ΚΙΣΑ –  Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό ζητά:

 • Από τον Υπουργό Εσωτερικών ή το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου να επισκεφτούν τους απεργούς στη Μεννόγεια. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, να οριστεί εκπρόσωπος του Υπουργού ο οποίος θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη.
 • Από τον Υπουργό Εσωτερικών να συγκαλέσει συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, ώστε να συζητηθούν περιθώρια βελτίωσης στο τρόπο εφαρμογής της Οδηγίας Επιστροφών.  Σκοπός είναι η πολιτική που θα ακολουθηθεί να συνάδει πλήρως με  το πνεύμα της οδηγίας και παράλληλα να περιοριστεί η αλόγιστη και παράνομη κράτηση ατόμων που παρουσιάζεται σήμερα.
 • Την άμεση απελευθέρωση όλων των αιτητών ασύλου που παράτυπα κρατούνται στο κέντρο κράτησης άτυπων μεταναστών στη Μεννόγεια όπως και των κρατούμενων που είναι μέλη οικογενειών Κύπριων ή Ευρωπαίων πολιτών.
 • Την άμεση απελευθέρωση των κρατούμενων που έχουν οικογένειες στην Κύπρο, των ατόμων που βρίσκονται στη χώρα για διάστημα πέρα των πέντε χρόνων, όπως και των κρατούμενων για τους οποίους δεν υπάρχει προοπτική για άμεση απέλαση τους από τη Δημοκρατία.
 • Την άμεση απελευθέρωση ατόμων που είναι γονείς ανήλικων παιδιών αφού λόγω της κράτησης τους καταπατούνται τα δικαιώματα των παιδιών.
Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!