ga('send', 'pageview');

_dsc0068

Την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λευκωσία τo πρώτο πανευρωπαϊκό συνέδριο του διακρατικού προγράμματος «Τέρμα στην Κακοποίηση» [i]. Το συνέδριο με τίτλο «Διαμορφώνοντας την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Ατζέντα από τα κάτω προς τα πάνω» [ii] φιλοξένησε η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό ως εταίρος του έργου. Στο συνέδριο συμμετείχαν 120 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και 20 συμμετεχόντων από 8 κράτη μέλη της ΕΕ. Στα πλαίσια του συνεδρίου συζητήθηκε το πως η απόκτηση βασικών νομικών γνώσεων και δεξιοτήτων  από τις νέες/ους μετανάστριες/τες , ειδικότερα σε σχέση με τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό στη βάση του φύλου, θα συμβάλει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και κοινωνικής ένταξης τους και, επομένως, θα ενισχύσει τη χειραφέτηση τους

Το συνέδριο άνοιξε η κα Ανθούλα Παπαδοπούλου[iii], πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΙΣΑ, ενώ χαιρετισμός απευθύνθηκε από τον κ. Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. O κ. Μαρκοπουλιώτης, μεταξύ άλλων, δήλωσε «Η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εγκατάσταση των μεταναστών/τριών και των προσφύγων σε νέες χώρες και περιβάλλοντα. Από την εκμάθηση ξένων γλωσσών μέχρι και την αναγνώριση των προσόντων τους, η εκπαίδευση αποτελεί βασικό κομμάτι της διαδικασίας ένταξης τους στην κοινωνία.» Στη συνέχεια, ακολούθησε η κεντρική ομιλία του συνεδρίου από τον Δρ Θίο Γαβριηλίδη, ιδρυτή και Διευθυντή του IARS International Institute (επικεφαλής εταίρος). Ο Δρ Γαβριηλίδης παρουσίασε του έργο «Τέρμα στην Κακοποίηση» και τη δημοσίευση της έρευνας:  «Η φωνή μου – Tα Δικαιώματα μου: Νέοι και νέες, περιθωριοποιημένοι/ες και ενδυναμωμένοι/ες από το νόμο» .

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, η κα Senia Resul (Romanian U.S. Alumni Association, Ρουμανία), η Δρ. Μιράντα Χρίστου και ο κ. Νίκος Ντέζι Οντουμπιντάν (Generation 2.0, Ελλάδα), εστίασαν στις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και νέες από περιθωριοποιημένες εθνικές ομάδες και στο ρόλο των εκπαιδευτικών πολιτικών και συστημάτων καθώς και της νομικής κατάρτισης για την ενδυνάμωση ή αποδυνάμωσή τους. Οι ομιλήτριες και ο ομιλητής, εξήγησαν στους συμμετέχοντες πως οι εκπαιδευτικές πολιτικές μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στους νέους και νέες μετανάστες/τριες.

Στη δεύτερη ενότητα, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τις εθνικές εκθέσεις της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η κα Αντριάνα Ντζιαδήμα (IARS, Ηνωμένο Βασίλειο) παρουσίασε την έκθεση «Νομική κατάρτιση σε σχέση με τη βία στη βάση φύλου που επηρεάζει τις νεαρές μαύρες γυναίκες και γενικότερα τις γυναίκες που ανήκουν σε μειονοτικές εθνικές ομάδες στο  Ηνωμένο Βασίλειο», ενώ η κα Ioana Barbu (Romanian U.S. Alumni Association, Ρουμανία) μίλησε για το ζήτημα της νομικής κατάρτισης των νέων μεταναστριών/στων που αντιμετωπίζουν το ρίσκο του αποκλεισμού στη Ρουμανία, με ειδική έμφαση στις διακρίσεις στη βάση του φύλου.

Περαιτέρω, η κα Elżbieta Grab (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – SIP, Πολωνία) συζήτησε το ζήτημα των διακρίσεων στα γυμνάσια από την σκοπιά των μαθητών/τριών και δασκάλων, ενώ η κα Romy Wakil (ΚΙΣΑ, Κύπρος) και η κα Licia Boccaletti (Anziani e Non Solo, Ιταλία), παρουσίασαν τις εκθέσεις «Νομικές Ικανότητες σε σχέση με τους/τις Κοινωνικά Αποκλεισμένους/ες και τους Νέους και Νέες Μετανάστες/τριες στην Κύπρο: Μια Ανάλυση στη Βάση του Φύλου» και «Νεολαία και Πολλαπλές Διακρίσεις: Ιδανική Προσέγγιση και Εκπαιδευτικές Ανάγκες” αντίστοιχα.

Στην τρίτη ενότητα, ο Δρ Σπύρος Σπύρου μίλησε για τη σημασία της εμπλοκής των νέων σε μια διαδικασία της οποίας ηγούνται οι ίδιοι οι νέοι και νέες, για τις προκλήσεις που προκύπτουν από κάτι τέτοιο, καθώς και για το πώς η ενδυνάμωση των νέων μεταναστών/τριών και προσφύγων μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή γνώσης. Στην ίδια ενότητα, ο Δρ Σπύρου, μαζί με την κα Licia Boccaletti (Anziani e Non Solo, Ιταλία) και την κα Leanne Caulfield (Συμβούλιο Μεταναστών/τριών Ιρλανδίας), συζήτησαν πιθανές εισηγήσεις και προοπτικές για το μέλλον.

Στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου, η Δρ Ιωάννα Χαραλάμπους (Cardet, Κύπρος), και η κα Τόνια Ασιμακοπούλου (Συντονίστρια έργων, Ελλάδα), μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τη δική τους οπτική όσον αφορά το ρόλο της εκπαίδευσης στην ένταξη των μεταναστών/τριών και προσφύγων. Το συνέδριο έκλεισε με μια διαδραστική συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και των συμμετεχόντων.

Σε γενικές γραμμές, τα συμπεράσματα του συνεδρίου επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των ερευνών: Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά τις νομικές γνώσεις, ενισχύουν τη διαδικασίας ένταξης των μεταναστών/τριών και των προσφύγων στην κοινωνία.

Το τριετές έργο Τέρμα στην Κακοποίηση συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από μια κοινοπραξία[iv]  υπό την ηγεσία του IARS International Institute (ΗΒ) και σε συνεργασία με τις οργανώσεις Anziani e Non Solo (Ιταλία), ΚΙΣΑ (Κύπρος), Romanian U.S. Alumni Association (Ρουμανία) και SIP (Πολωνία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Τέρμα στην Κακοποίηση» και για το συνέδριο, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στο σύνδεσμο: http://www.abusednomore.org/

[i] http://www.abusednomore.org/

[ii] http://goo.gl/8jbtuA

[iii] Για τα βίντεο με τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις, παρακαλούμε δείτε το σύνδεσμο: http://tinyurl.com/hxkey52

[iv] http://www.abusednomore.org/partners/

 

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!