ga('send', 'pageview');

Generated on June 28, 2016, 12:11 pm

Αυτή την εβδομάδα, η Ευρώπη προσπαθεί να βγει από το σοκ του Δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου και να μπει σε τροχιά διαχείρισής του. Το Διεθνές Ινστιτούτο IARS και οι εταίροι του έργου «Τέρμα στην Κακοποίηση» θεωρούν πως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την έκδοση της πανευρωπαϊκής έρευνας του έργου αναφορικά με το τι είναι σημαντικό για τις νέες και τους νέους στην Ευρώπη ως προς τα δικαιώματά τους. Σήμερα, τα αποτελέσματα της έρευνας δίνονται στη δημοσιότητα σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, διαθέσιμου δωρεάν, με τίτλο «Η Φωνή μου – Τα Δικαιώματά μου: Νέες και Νέοι στο περιθώριο και ενδυναμωμένες/οι μέσω του Νόμου»

Ο Δρ Τέο Γαβριηλίδης, ιδρυτής και διευθυντής του IARS καθώς και συντονιστής του προγράμματος, δήλωσε: To H.B. και το Ίδρυμα μας επιλέγηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συντονισμό του έργου αυτού, του οποίου ηγούνται νέες και νέοι και που στοχεύει να ενδυναμώσει την πιο περιθωριοποιημένη νεολαία στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Σήμερα, δίνουμε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα και τις συστάσεις των νέων μας που, τουλάχιστον στο Η.Β., επέδειξαν αλληλεγγύη στην πεποίθηση τους για τη συνέχιση οικοδόμησης μιας ενωμένης Ευρώπης μέσω των βασικών αξιών προώθησης της ειρήνης και της ευμάρειας των ανθρώπων. Ας αποτελέσει αυτό ένα μικρό βήμα των νέων μας μετά το Δημοψήφισμα του Η.Β. και ως ένδειξη ότι το μεταπολεμικό όνειρο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου δεν έχει καταρρεύσει.»

Η έρευνα διερευνήθηκε με και από νέους ανθρώπους στο Η.Β., την Πολωνία, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Ρουμανία, και αποκαλύπτει ότι η έλλειψη γνώσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο περαιτέρω περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Αυξάνοντας το νομικό αλφαβητισμό των νέων περιθωριοποιημένων νέων, μέσω παροχής δημόσιας νομικής εκπαίδευσης (ΔΕΝ), αποτελεί ένα κύριο εργαλείο ενδυνάμωσης που μπορεί να διευκολύνει και να προωθήσει την ένταξη. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες κατάρτισης σ’ ολόκληρη τη Ευρώπη για παροχή προς τις νέες και τους νέους βασικών νομικών δεξιοτήτων και γνώσεων που θα τους επιτρέψουν να  αντιμετωπίσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους όταν αντιμετωπίζουν διακρίσεις και κακομεταχείριση.

Ο κ. Silva Mendes, Διευθυντής για τη Νεολαία και τον Αθλητισμό στη Γενική Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  και Πολιτισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: “Ο κοινωνικός αποκλεισμός των νέων είναι μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα και απαιτεί πολλαπλές απαντήσεις. Το έργο «Τέρμα στην Κακοποίηση» εισάγει την κάπως παραγκωνισμένη έννοια του νομικού αλφαβητισμού στα εκπαιδευτικά μας συστήματα, με μια μάλλον καινοτόμο προσέγγιση για την αποτροπή της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού. Η Φωνή μου – Τα Δικαιώματά μου μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εκ νέου τα νομικά μας συστήματα και εκεί να αναζητήσουμε λύσεις. Πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι μας αναγκάζει να συνειδητοποιήσουμε πως τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για την αποτροπή της περιθωριοποίησης αλλά ταυτόχρονα μια αντανάκλαση των Ευρωπαϊκών μας αξιών όπως η ελευθερία, η ανεκτικότητα και η μη διάκριση. Το να εξερευνήσουμε εκ νέου τις ρίζες μας και την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά μπορεί όντως να αποτελεί μια αποτελεσματική απάντηση στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.”

Δρ Howard Williamson, CVO CBE, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Νεολαία,  Πανεπιστήμιο Νότιας Ουαλίας, δήλωσε: ‘Η Φωνή μου – Τα Δικαιώματά μου’ συνάδει  πολύ έντονα με τη Διακήρυξη της 2η Συνόδου για τη Νεολαία. Ενώ η ανισότητα στην Ευρώπη  επιδεινώνεται και η μεταναστευτική «κρίση» βαθαίνει, χρειαζόμαστε περισσότερη δημιουργικότητα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τις νέες και τους νέους που επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά. Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν είναι παρά το πρώτο που προκύπτει από το  στρατηγικό συνεταιρισμό του έργου Τέρμα στην Κακοποίηση   που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της ΕΕ Erasmus+. Είναι πολύ ελπιδοφόρο και συναρπαστικό έργο που έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο εδώ. Παράχθηκε στο πλαίσιο του 3ετούς έργου «Τέρμα στην Κακοποίηση: Ενδυναμώνοντας τις/τους Νέες/Νέους και Προστατεύοντας τους Επαγγελματίες» (AnM). Το έργο “AnM”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, είναι η πρώτη πρωτοβουλία στην Ευρώπη όπου ηγούνται νέες και νέοι και η οποία απευθύνεται την έλλειψη νομικού αλφαβητισμού των περιθωριοποιημένων νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες και τους νέους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις στη βάση της ηλικίας, του φύλου και της εθνότητας. Περαιτέρω, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες για την ανάληψη ηγετικού ρόλου από νέες και νέους, το έργο αντιμετωπίζει κενά στην εκπαίδευση και την παροχή κατάρτισης σε περιθωριοποιημένους νέους σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Faisal Kassim, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Νεολαία: Από τον περασμένο χρόνο, κάπου 1.1 εκ. πρόσφυγες ήρθαν στην Ευρώπη από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Οι περισσότεροι είναι γυναίκες που συνήθως δεν έχουν καμία νομική γνώση. Η έλλειψη νομικών γνώσεων τις καθιστά πιο ευάλωτες στην κακοποίηση και τις διακρίσεις. Γιαυτό το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο και το έργο AnM δεν μπορούσαν να έρθουν σε καλύτερο χρόνο. Εκείνο, ωστόσο, που κάνει αυτό το βιβλίο μοναδικό είναι το γεγονός ότι περιθωριοποιημένες/οι νέες και νέοι έχουν την ευκαιρία να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό και υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων κατάρτισης.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε έξι γλώσσες όπως και σε έρευνα πεδίου με σε βάθος συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και διαβούλευση με 84 νέες και νέους και πέραν των 20 οργανώσεων στις μετέχουσες χώρες. Η έρευνα θα παρουσιαστεί και συζητηθεί σε διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται στη Κύπρο από την ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει διεθνείς εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες νεολαίας και ερευνητές. Για να μάθετε περισσότερα για το συνέδριο και για να υποστηρίξετε το έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο contact@iars.org.uk.

Σημειώσεις για τους Συντάκτες

  • Οι συνόψεις στα Αγγλικά εδώ: http://www.abusednomore.org/e-book-download/
  • Για να μάθετε περισσότερα για το έργο AnM και για να μετέχετε στις δραστηριότητες παρακαλείστε όπως ακολουθήσετε το σύνδεσμο http://www.abusednomore.org
  • Για να ενωθείτε με το πανευρωπαϊκό δίκτυο τουAnM  παρακαλείστε όπως ακολουθήσετε το σύνδεσμο http://www.abusednomore.org/join-our-network/
  • Για να υποστηρίξετε το έργο, παρακαλείστε όπως εξετάσετε αν μπορείτε να συνεισφέρετε μέσω Big Give
  • Το έργο Abused No More συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης με αριθμό: 2015-1-UK01-KA205-012555
  • Για περισσότερες πληροφορίες:Contact@iars.org.uk, 0044(0)2070644380
  • Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Πολωνία), ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (Κύπρος), Anziani e Non Solo (Ιταλία) και Romanian U.S. Alumni Association (Ρουμανία). Το Διεθνές Ινστιτούτο είναι ο συντονιστής του έργου.
Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!