ga('send', 'pageview');

12655479t6

Την περασμένη  Πέμπτη (26/01/17), αντιπροσωπεία της ΚΙΣΑ επισκέφθηκε το Κέντρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών της Μεννόγειας, και συνομίλησε με την πλειοψηφία των κρατουμένων, με τον Διευθυντή καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού του χώρου κράτησης. Κατά την επίσκεψης μας, διαπιστώσαμε ότι η αρμόδια αρχή για τη λειτουργία του Κέντρου,  η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ), έχει προχωρήσει στη λήψη διαφόρων μέτρων  για βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Την ίδια στιγμή όμως, έχει διαπιστωθεί  ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά προβλήματα, τα οποία κυρίως απορρέουν από το γεγονός ότι  το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ),  εμμένει σε μία ακατανόητη πολιτική έκδοσης διαταγμάτων κράτησης και απέλασης εναντίον μεταναστών και προσφύγων, για τους οποίους είτε δεν υπάρχει άμεση, είτε δεν υπάρχει καθόλου προοπτική απομάκρυνσης τους από τη χώρα.

Όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, η πρόθεση εγκατάστασης των απαραίτητων υποδομών (δικτύου WiFi) για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και η εγκατάσταση κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών,  θα συμβάλουν σημαντικά στην επίλυση των  προβλημάτων επικοινωνίας και ενημέρωσης των κρατουμένων. Παράλληλα, η πρόθεση διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου εκγύμνασης των κρατουμένων καθώς και η πρόνοια για παροχή επιμορφωτικών μαθημάτων σε ενδιαφερόμενους κρατούμενους, θα συμβάλει στη δημιουργική απασχόληση των διαμενόντων στο Κέντρο.

Δυστυχώς, όσον αφορά την πολιτική  έκδοσης διαταγμάτων κράτησης και απέλασης, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει γίνει ανάλογη προσπάθεια από πλευράς ΤΑΠΜ. Πιο συγκεκριμένα, στην Μεννόγεια  εξακολουθούν να κρατούνται άτομα για τα οποία δεν υπάρχει προοπτική απομάκρυνσης τους από τη χώρα[i], καθώς και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Περαιτέρω, εξακολουθεί να ακολουθείται η πρακτική επανασύλληψης και κράτησης ατόμων που κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει κρατούμενοι στην Μεννόγεια, αφέθηκαν ελεύθεροι για διάφορους λόγος, όμως οι αρχές απότυχαν να τους εξασφαλίσουν ουσιαστική πρόσβαση σε διαδικασίες απόκτησης νόμιμης παραμονής. Αυτή η στάση των αρχών, οδηγεί σε επανασύλληψη των εν λόγω ατόμων και  στη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου, που εκτός από την ανθρωπιστική προσέγγιση του ζητήματος, αποδεικνύεται ιδιαίτερα κοστοβόρος για το κράτος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακατανόητης και απαράδεκτης πολιτικής του ΤΑΠΜ, αποτελεί η σύλληψη και κράτηση αιτητή ασύλου με αναπηρία (Α.Γ.).  Ο κ. Α.Γ είναι Τούρκος πολίτης Κουρδικής καταγωγής ο οποίος τραυματίστηκε κατά τις πρόσφατες αναταραχές στην Τουρκία με αποτέλεσμα να μετακινείται με τροχοκάθισμα, ακόμη και εντός της Μεννόγειας. Ακόμη ένα παράδειγμα της άκαμπτης πολιτικής του ΤΑΠΜ αποτελεί η σύλληψη και κράτηση Παλαιστίνιου (Μ.Χ) ο οποίος είναι σύζυγος αναγνωρισμένης πρόσφυγα και πατέρας τριών παιδιών. Μάλιστα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κ. Μ.Χ,  δύο βδομάδες μετά τη γέννηση του τρίτου του παιδιού και ενώ δεν υπάρχει προοπτική απομάκρυνσης του από τη χώρα.

Υπό το φώς των πιο πάνω, η ΚΙΣΑ ζητά:

  • Την περαιτέρω βελτίωση της παρούσας πολιτικής έκδοσης διαταγμάτων κράτησης και απέλασης από το ΤΑΠΜ, ώστε αυτή να συνάδει με την προσπάθεια που καταβάλλεται για βελτίωση των συνθηκών  κράτησης και της αποτελεσματικής εφαρμογής  της αρχής ότι, οι άνθρωποι δεν πρέπει να στερούνται της ελευθερίας τους λόγω του καθεστώτος παραμονής τους στη χώρα.
  • Την άμεση απελευθέρωση όλων των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και όλων των ατόμων για τα οποία δεν υπάρχει άμεση προοπτική υλοποίησης της απόφασης για απέλαση τους, συμπεριλαμβανομένων και των κυρίων Α.Γ και Μ.Χ που αναφέρονται πιο πάνω.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΙΣΑ

[i] Για παράδειγμα, κρατούμενοι από  χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν που δεν κατέχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν μπορούν να απελαθούν αφού οι πρεσβείες των χωρών αυτών, δεν προχωρούν στην έκδοση νέων ταξιδιωτικών εγγράφων.

 

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!