ga('send', 'pageview');

 

Dignity_For_Asylum_Seekers

 

Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία:

  • Η πλειοψηφία των ατόμων με διεθνή προστασία έχει ήδη εγκαταλείψει την Κύπρο, με σκοπό να αναζητήσει ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, της κατακόρυφης και επικίνδυνης αύξησης της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και του ρατσισμού, της παντελούς έλλειψης προγραμμάτων ένταξης των ατόμων αυτών στην Κυπριακή κοινωνία, όπως επίσης και της συνεχούς επιδείνωσης των πολιτικών και πρακτικών της κυβέρνησης που οδηγούν τους ανθρώπους αυτούς στην εξαθλίωση και την απόγνωση ·
  • Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδραιώνεται η εκτίμηση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εφαρμόζει ικανοποιητικά τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό δίκαιο για το άσυλο (όπως, για παράδειγμα, οι συνθήκες υποδοχής, οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου και η πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα που πρέπει να παρέχονται προς τους αιτητές ασύλου) και ήδη έχει τροχοδρομήσει διαδικασίες στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με σοβαρές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για την Κύπρο ·
  • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κρίνει, μέσω της απόφασης M.A v. Cyprus, [1] ότι οι δικαστικές εγγυήσεις που παρέχει το κυπριακό προσφυγικό δίκαιο και τα αποτελεσματικά ένδικα μέσα που προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραβιάζονται και επομένως η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να βελτιώσει άμεσα τα αποτελεσματικά τα ένδικα μέσα που προσφέρονται στους αιτητές ασύλου.

Όλα τα πιο πάνω είναι δεδομένα, τα οποία θα έπρεπε να είχαν ήδη οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στη λήψη μέτρων βελτίωσης του συστήματος ασύλου και του προσφυγικού δικαίου. Ωστόσο, αντί οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, επέλεξαν να επιδεινώσουν περαιτέρω το υφιστάμενο νομικό και πολιτικό πλαίσιο, με νέες προτεινόμενες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, με τα προτεινόμενα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή:

  • Επιδιώκεται η κατάργηση του καθεστώτος προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, το οποίο σήμερα παραχωρείται ουσιαστικά είτε σε οικογένειες που έχουν παιδιά στο σχολείο ή σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ·
  • Σ’ αντίθεση με τα όσα προβλέπει το προσφυγικό δίκαιο, επιχειρείται ο περιορισμός του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων, κάτι το οποίο αποτελεί σαφή διάκριση συγκριτικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Κύπριων πολιτών, καθώς η διακίνηση τους περιορίζεται μόνο στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ·
  • Επιχειρείται ο περιορισμός του ζωτικής σημασίας δικαιώματος της επανένωσης και προστασίας των μελών της οικογένειας των ατόμων με διεθνή προστασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου σε μια προσπάθεια να πείσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, προσέφυγε μάλιστα σε αβάσιμους ισχυρισμούς και λαϊκιστικά, ξενοφοβικά και ρατσιστικά επιχειρήματα. Ειδικότερα, ο Διευθυντής επικαλέστηκε:

  • «Την ανάγκη καταπολέμησης της κατάχρησης της διαδικασίας ασύλου»: Λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική μείωση των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται προς τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι πλέον εμφανές ότι δεν τίθεται ζήτημα ούτε κατάχρησης, ούτε και πίεσης προς το σύστημα ασύλου. Κατά συνέπεια, ο Διευθυντής δεν μπορεί να επικαλείται την κατάσταση που επικρατούσε στο παρελθόν, λόγω της ανικανότητας των αρμόδιων αρχών να καταπολεμήσουν τα κυκλώματα εκμετάλλευσης ανθρώπων για να δικαιολογήσει τα πιο πάνω μέτρα.
  • «Τη διακριτική ευχέρεια που προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες, ως πρόνοια για την καταπολέμηση της κατάχρησης της διαδικασίας ασύλου»: Ο Διευθυντής παρερμηνεύει στην ουσία τη διακριτική ευχέρεια που παρέχουν οι κοινοτικές οδηγίες, αναφέροντας ότι προβλέπεται στις οδηγίες με σκοπό την «καταπολέμηση της κατάχρησης της διαδικασίας ασύλου», ενώ στην πραγματικότητα η δυνατότητα αυτή αφορά θέματα στα οποία υφίστανται διαφορετικές απόψεις σε επίπεδο κρατών μελών και συνεπώς αφήνεται η διακριτική ευχέρεια στο κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει την πολιτική που το ίδιο επιθυμεί.
  • «Τη σύνδεση της ελευθερίας διακίνησης των ατόμων με καθεστώς διεθνούς προστασίας με τους κινδύνους της εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης»: Δυστυχώς ο Διευθυντής με αυτή του την δήλωση καταφεύγει σε μία λαϊκιστική, ξενοφοβική και ρατσιστική ρητορική, με αποτέλεσμα να στιγματίζει ακόμη περισσότερο τα άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας ως «μία νέα κατηγορία εποίκων» και «κουβαλητών» από την Τουρκία.

Τέλος, στην προσπάθεια του να αποφύγει την κριτική που ασκήθηκε ως προς το γεγονός ότι τα άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας εγκαταλείπουν την Κύπρο και αντί, ως προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών και να προτάξει την ανάγκη αποφυγής μίας πιθανής καταδίκης της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω της ανεπάρκειας της πολιτικής ασύλου που εφαρμόζει, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου προσπάθησε να αποφύγει την ουσία του θέματος, ρωτώντας μάλιστα με ένα εντελώς απαράδεκτο και δημαγωγικό τρόπο, εάν «πρέπει να δίνουμε διπλά και τριπλά επιδόματα για να μένουν στην Κύπρο» τα άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό καταδικάζει απερίφραστα και δημόσια τους ανυπόστατους ισχυρισμούς και τις απαράδεκτες τοποθετήσεις του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Επιπλέον, η ΚΙΣΑ καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να απορρίψουν την επιχειρούμενη προσπάθεια της παραπέρα επιδείνωσης του συστήματος ασύλου και τον περαιτέρω περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων με καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Κύπρο.

Τέλος, η ΚΙΣΑ καλεί τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τα κοινοβουλευτικά κόμματα και την κυπριακή κυβέρνηση να αξιολογήσουν τα πιο πάνω προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα ασύλου στην Κύπρο και να προβούν στην υιοθέτηση ολοκληρωμένων μέτρων για άμεση αντιμετώπιση τους, με στόχο την ανατροπή της ζοφερής αυτής  κατάστασης, την αναγνώριση των βασικών δικαιωμάτων των ατόμων με καθεστώς διεθνούς προστασίας, περιλαμβανόμενης της ουσιαστικής ένταξης στην κυπριακή κοινωνία.

 

Σημειώσεις προς συντάκτες:


[1] Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση έχει παραβιαστεί το δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο (άρθρο 13), αναφορικά με παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή (Άρθρο 2), της απαγόρευσης των βασανιστηρίων, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης (Άρθρο 3) και του δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας (άρθρο 5) στην περίπτωση ενός αιτητή ασύλου, για τον οποίο εκδόθηκαν διατάγματα κράτησης και απέλασης στη Συρία το 2010.

ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό – Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013. «Ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Κυπριακή Δημοκρατία – Έλλειψη αποτελεσματικού ένδικου μέσου σε περιπτώσεις απελάσεων και κρατήσεων αιτούντων άσυλο και παράνομες κρατήσεις με σκοπό την απέλαση».

European Court of Human Rights (ECHR) 230 (2013) – Press Release – Tuesday, 23 July /2013: Lack of an effective remedy in relation to deportation and unlawful detention of Syrian national

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{“itemid”:[“003-4438172-5338448”]}

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122889#{“itemid”:[“001-122889”]}

 

It_Is_Not_Illegal_To_Seek_Asylum

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!