ga('send', 'pageview');

 

no-more-deportations

 

Ένα ζευγάρι υπηκόων από τη Σρι Λάνκα ζουν και εργάζονται στην Κύπρο αδιάλειπτα από το 1993. Η οικογένεια έχει δύο παιδιά. Η μεγαλύτερη θυγατέρα τους ήρθε στη Κύπρο το 1996 σε ηλικία 6 χρόνων  και η νεότερη γεννήθηκε στην Κύπρο το 2002. Και τα δύο παιδιά έχουν φοιτήσει σε σχολεία εδώ με  άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις και διαγωγή. Η μεγαλύτερη θυγατέρα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σπουδάζει νομικά και η νεότερη, η οποία ουδέποτε έχει επισκεφθεί τη Σρι Λάνκα μέχρι σήμερα, γνωρίζει να μιλά, να γράφει και να διαβάζει ελληνικά ως τη μητρική της γλώσσα.

Το 2002, η σύζυγος και μητέρα των δύο παιδιών υπέβαλε αίτηση για πολιτογράφηση ως Κύπρια πολίτιδα, αφού πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου για να πολιτογραφηθεί ως πολίτιδα της Δημοκρατίας. Η αίτηση απορρίφθηκε το 2004 και η αναφερόμενη άσκησε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο με απόφασή του στις 31.3.2004 ακύρωσε την απόφαση της διοίκησης. Το 2007, το ΤΑΠΜ  (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) επανεξέτασε την αίτηση πολιτογράφησης της, αλλά και πάλι την απέρριψε. Εναντίον της νέας αυτής απόφασης καταχωρήθηκε επίσης προσφυγή. Το 2010, το Δικαστήριο ακύρωσε και πάλι την απόφαση του ΤΑΠΜ.

Το 2004, ο σύζυγος και πατέρας των δύο παιδιών υπέβαλε αίτηση για πολιτογράφηση ως Κύπριος πολίτης, η οποία επίσης απορρίφθηκε το 2007. Εναντίον της εν λόγω απόφασης ασκήθηκε επίσης προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο με απόφασή του ημερομηνίας 23.2.2010 ακύρωσε την εν λόγω απόφαση. Εναντίον της εν λόγω απόφασης, η Δημοκρατία άσκησε Έφεση, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στο μεταξύ το αρμόδιο Τμήμα παρέλειψε να προχωρήσει ως όφειλε σε επανεξέταση του αιτήματός τους για πολιτογράφηση υπό το φως των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Στις 31.7.2013 ο δικηγόρος της οικογένειας καταχώρησε νέα προσφυγή εναντίον της άρνησης του ΤΑΠΜ να επανεξετάσει την αίτηση για πολιτογράφηση σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου.

Η τελευταία άδεια παραμονής που παραχωρήθηκε στην οικογένεια από το ΤΑΠΜ έληξε στις 30.6.2009.  Αίτημα για ανανέωση της άδειας παραμονής της οικογένειας, το οποίο υπεβλήθη από το δικηγόρο της οικογένειας στις 13.5.2009, πριν τη λήξη της τελευταίας άδειας παραμονής τους,  παραμένει  αναπάντητο μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, αιτήματα για ανανέωση της άδειας παραμονής τους υπεβλήθησαν και από την ΚΙΣΑ το 2010, τα οποία όλα παραμένουν  μέχρι σήμερα επίσης αναπάντητα.

Στις 20.7.2013 ο σύζυγος συνελήφθηκε και τέθηκε υπό κράτηση για λόγους που αφορούν σε ισχυριζόμενη παράνομη παραμονή του στην Κύπρο. Έκτοτε κρατείτο αρχικά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Σταθμού Λεμεσού και στη συνέχεια στα κρατητήρια Μεννόγειας με σκοπό την απέλαση.

Σημειώνεται ότι εναντίον της πιο πάνω στάσης του ΤΑΠΜ η μεγαλύτερη θυγατέρα της οικογένειας είχε υποβάλει παράπονο στις 29.8.2011 εκ μέρους της οικογένειας στην Επίτροπο Διοικήσεως, η οποία στις 31.7.2013 δημοσίευσε την έκθεση της, στην οποία ζητά την άμεση απελευθέρωσή του συζύγου και πατέρα δύο παιδιών, καθώς επίσης και τη ρύθμιση του καθεστώτος παραμονής της οικογένειας, μέχρι να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις αναφορικά με την πολιτογράφησή τους.

Η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι η μεταχείριση της εν λόγω οικογένειας είναι ενδεικτική της πολιτικής διακριτικής μεταχείρισης αναφορικά με την κυπριακή υπηκοότητα σε δικαιούχους μετανάστες, ακόμα και μετά από 20 χρόνια παραμονής στη χώρα. Η δε πολιτική αυτή επηρεάζει και τη δυνατότητα των μεταναστών να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια, μετά από 20 χρόνια παραμονής στο έδαφος της Ε.Ε., ενώ σε άλλα κράτη μέλη πρόσωπα υπό τις ίδιες συνθήκες γίνονται πολίτες της Ένωσης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Η ΚΙΣΑ θεωρεί τη συστηματική μη-συμμόρφωση του συγκεκριμένου Υπουργείου και του ΤΑΠΜ με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς επίσης και την παράλειψη συμμόρφωσης με τις εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, ως ακόμη μία ένδειξη κατάχρησης και υπέρβασης εξουσίας της διοίκησης.

Επίσης, η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι η συστηματική παράλειψη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς και η πρόσφατη καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Υπόθεση M.A. vs Cyprus,  θέτουν  εν αμφιβόλω το κατά πόσον επικρατεί σήμερα κράτος δικαίου στα θέματα μετανάστευσης και ασύλου στην Κύπρο.

Η ΚΙΣΑ καταδικάζει τη σύλληψη και κράτηση του αναφερόμενου και ζητά την παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργού για την άμεση απελευθέρωση του συζύγου και πατέρα δύο παιδιών, τη ρύθμιση του καθεστώτος παραμονής της οικογένειας σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου και την επανεξέταση της απόφασης για απόρριψη των αιτήσεων τους για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις τρεις σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 

Migration_Is_Not_A_Crime

Subscribe To Kisa Newsletter

Subscribe To Kisa Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team. KISA's activity is focused on the fields of Migration, Asylum, Racism, and Trafficking, as well as raising awareness in Cypriot society.

You have Successfully Subscribed!